Sijoitusmarkkinoiden teemat, puolivuotistarkastelu 2023

Julkaisimme joulukuussa 2022 neljä teemaa vuoden 2023 sijoitusmarkkinoita koskien. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, mitä niille on tapahtunut. Tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä maailmanlaajuiset osakeindeksit ovat tuottaneet euromääräisesti noin 13 % ja laajat valuuttakurssisuojatut korkosijoitusindeksit noin 0–5 %.

Index Varainhoidon Teemat vuodelle 2023:

1. Korkosijoituksien come back

Kommentit elokuussa 2023

Yllätys on ollut, kuinka nopeasti ja korkealle keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkonsa (EKP 4,25 % / Fed 5,50 %) ilman, että talouskasvu olisi jo hidastunut merkittävästi nykyistä enemmän. Odotuksia enemmän nousseet korot ovat myös painaneet korkosijoitusten tuottoja, jotka ovat jääneet alkuvuoden aikana vaisuiksi, vaikkakin positiivisen puolelle. Riskisemmät yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden lainat ovat tuottaneet parhaiten. Laajat valuuttakurssisuojatut korkosijoitusindeksit ovat tuottaneet alkuvuonna 0–5 %, joten varsinaisesta tuottojen come backista ei voida vielä puhua, mutta korkosijoituksiin on yhä pakkautunut potentiaalia.  Keskuspankkien koronnostosyklin huippu on nyt tai syyskuussa, ja korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat poikkeuksellisen houkuttelevat. Tuottojen come back on tulossa vielä.

2. Hajautus, paluu perusasioihin

Kommentit elokuussa 2023

Vuonna 2023 varsinainen omaisuuslajien välinen hajautushyöty on näkynyt siinä, että osakkeet ovat tuottaneet reippaasti, mutta korkosijoitukset vaisusti. Vuonna 2022 molemmat tuottivat heikosti. Elokuussa 2023 keskuspankkien ohjauskorot on nostettu tasoille, joilta niitä voidaan tarvittaessa laskea, jos tilanne sitä vaatii. Tämä tukisi korkosijoituksien arvoja samaan aikaan, kun taantumaoloissa osakkeiden suoriutuminen voisi olla vaisua. Harva muistaa, että vuonna 2008 finanssikriisin aikoihin valtionlainojen vuosituotto oli varsin hyvää, koska korkotaso laski samaan aikaan, kun osakemarkkinat sukelsivat. Usein osakkeiden heikkoina vuosina valtionlainat ovat usein tuottaneet positiivista. Vuosi 2022 oli poikkeus. Maaliskuussa 2023 Silicon Valley Bankin kaatumisesta alkanut minipankkikriisi muistutti hajauttamisen tärkeydestä. Viikon ajan osakkeet laskivat mutta valtionlainojen kurssit nousivat eli ne tuottivat. Kun uusi shokki tulee, valtionlainat toimivat jälleen turvasatamina.  Hyvin hajautetun salkun voi toteuttaa aivan hyvin perinteisesti osake- ja korkosijoituksilla. Vaihtoehtoisia voi ottaa mukaan halutessaan. Jos talous kohtaa uuden shokin, korot laskevat ja turvallisimmat valtionlainat tuottavat.

3. Likviditeetti kunniaan

Kommentit elokuussa 2023

Pitkään vallinneessa nollakorkoympäristössä sijoittajat joutuivat etsimään tuottoja uusista paikoista. Myös epälikvidit vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten asuntorahastot ja metsärahastot, kasvattivat suosiotaan. Nyt monet aiemmin kassavirtapositiiviset sijoitusasunnot ovat kuitenkin kääntyneet kassavirran osalta negatiivisiksi, ja kaupankäynti on hiljentynyt. Korkojen nousu on tehnyt ostajista varovaisia ja myyjät pyrkivät myymään ”vanhoilla” hinnoilla. Likviditeetti on kuivunut. Hyvään ja vakaaseen tuottoon on mahdollisuus päästä hyödyntämällä likvidien korkosijoitus- ja osakemarkkinoiden tarjoamia vaihtoehtoja. Sijoitukset metsärahastoihin tai asuntorahastoihin eivät ole kovin likvidejä. Lunastuksia saa tehdä joitakin kertoja vuodessa ja raha pyritään sitomaan pitkäksi aikaa. Rahaston toiminnan kannalta ymmärrettäviä asioita, mutta tämä tekee sijoituskohteista epälikvidin.

4. Inflaatio ei tarkoita sijoittajille pelkkää pahaa

Kommentit elokuussa 2023

Joulukuussa 2022 kirjoitimme näin:

”Älä unohda kuitenkaan osakkeita. Osakemarkkinoiden suunta kertoo riskinottohalukkuudesta ja se voi hyvinkin nousta ensi vuonna. Korkean inflaation oloissa yhtiöt ovat historiassa onnistuneet suojelemaan kannattavuuttaan. Eli ne ovat onnistuneet nostamaan lopputuotteidensa hintoja, kun niiden omat kustannukset ovat nousseet. Tästä on nähty viitteitä nytkin. Osakkeet tarjoavatkin inflaatiosuojaa.”


Vuoden 2023 isoin yllätys tähän mennessä lieneekin osakkeiden mainiot tuotot. Alkuvuoden aikana osakemarkkinoiden yleisindeksit mm. Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa ovat saavuttaneet uusia kaikkien aikojen ennätyksiään, ja teknologiaosakkeet ovat nousseet vahvasti Yhdysvalloissa. Kuka uskoi tähän syksyllä 2022, kun Euroopassa energian hinta meni kohti taivasta, sota Ukrainassa vain jatkui ja euroalueen taantumaa pidettiinhyvin varmana. Yhtiöt ovat kyenneet toimimaan myös korkean inflaation oloissa. Vuoden 2022 lopussa korkosijoitusten tuotto-oletukset olivat nousseet, ja talouskasvunäkymä oli vaisu, joten monet asiantuntijat suosittelivat alipainottamaan tai välttämään osakkeita. Meidän ohjeemme oli silloin sama kuin nyt: sijoita oman riskinottohalukkuutesi mukaan kustannustehokkaasti ja maailmanlaajuisesti hajauttaen. Se on tylsää ja toimivaa, jännitystä voi etsiä muualta. Me emme yritä ajoittaa markkinaa. Tiedämme kuitenkin sen, että viimeisen noin 120 vuoden aikana osakkeiden tuotto on ollut ylivertaista korkosijoituksiin verrattuna. Lisäksi tiedämme, että aktiivinen salkunhoitaja häviää keskimäärin vertailuindeksilleen. Osakemarkkinoilla voidaan nähdä aivan hyvin jossain vaiheessa korjausliike alaspäin, mutta kukaan ei tiedä milloin.