Sijoittajakirje tammikuu 2020

MARKKINAT TOIVEIKKAINA UUTEEN VUOTEEN

Vuosi ja vuosikymmen vaihtui maailman osakemarkkinoilla pörssikurssien ennätyksiä juhlien. Päättynyt vuosi oli tuotoiltaan huima. Maailman osakkeet tuottivat MSCI World –indeksillä euroissa mitaten peräti 30 % ja niinpä pörssivuosi oli yksi historian parhaista. Edellisen kerran vastaaviin tuottoihin yllettiin teknokuplan puhkeamisen jälkeisenä toipumisvuonna 2003. Pörssikurssien raju nousu yllätti myös siinä suhteessa, että päättynyt vuosi ei ollut pörssiyhtiöiden tulosten osalta mitenkään erityisen vahva, päinvastoin. Pörssiyhtiöiden tulokset heikkenivät Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Markkinoiden optimismia selittää ennen kaikkea kaksi seikkaa, matala korkotaso ja talouden elpymistoiveet. Keskuspankit ovat pönkittäneet talouskasvua ja vakautta jo reippaan vuosikymmenen finanssikriisin jäljiltä. Viime vuonna keskuspankit jälleen käänsivät kelkkaansa yhä elvyttävämpään suuntaan ja niinpä markkinoilla on kaikki syy olettaa nykyisen äärimmäisen matalien korkojen aikakauden jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. Matalat korot paitsi tukevat talouden kasvunäkymiä myös ohjaavat sijoittajia hakemaan korkeampia tuottoja osakemarkkinoilta.

Talousodotusten osalta menneiden kuukausien merkittävin kehityskulku on ollut taantumaodotusten hiipuminen. Itse talouskasvun ei odoteta maailmalla suuresti kiihtyvän alkaneena vuonna, mutta pelko negatiivisen kasvun laskusuhdanteeseen ajautumisesta näyttää hälvenneen. Teollisuuden suhdanneodotukset eivät enää viime vuoden viimeisinä kuukausina heikenneet ja kuluttajien mielialat ovat pysyneet erittäin vahvoina. Joulukuussa saatiin markkinoille myös kauan kaivattuja positiivisia uutisia amerikkalais-kiinalaisten kauppaneuvottelujen edistymisestä ja ilmoitus ensiasteen kauppasovun synnystä. Tämän odotetaan parantavan yleistä talousluottamusta edelleen alkaneen vuoden alkajaisiksi.

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.12.2019
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki1,7%28,9%28,9%10,1%10,0%11,5%
Kehittyneet maat1,2%30,0%30,0%10,3%10,4%12,2%
Suomi4,1%19,1%19,1%8,1%9,5%9,0%
Eurooppa2,1%26,0%26,0%7,5%6,6%7,8%
USA1,1%33,3%33,3%12,3%12,6%15,7%
Japani0,7%24,1%24,1%9,8%12,2%11,5%
Kehittyvät maat5,6%20,6%20,6%9,3%7,2%6,3%
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma-1,5%6,8%6,8%1,9%3,6%5,0%
Eurooppa-1,5%10,2%10,2%3,9%3,7%5,9%
USA-2,9%11,5%11,5%1,6%4,2%7,0%
Kehittyvät maat1,1%15,0%15,0%4,0%6,9%8,9%
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,1%7,1%7,1%2,5%2,2%3,7%
USA-1,5%16,3%16,3%3,8%6,2%8,2%
Kehittyvät maat-0,7%17,3%17,3%5,1%8,1%9,2%
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa1,0%9,5%9,5%3,5%3,7%6,2%
USA0,3%16,2%16,2%3,8%6,6%9,3%
Kehittyvät maat0,1%15,4%15,4%4,0%9,8%11,1%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Päättynyt vuosi oli pörssiyhtiöiden tuloskehityksen osalta tahmea. Kauppasodan latistama maailmankauppa ja yritysten ymmärrettävä varovaisuus tulevaisuuden odotusten suhteen johtivat etenkin teollisuusyritysten tulosten heikkenemiseen. Viime vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä pörssiyhtiöiden yhteenlasketut tulokset heikkenivät niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Markkinoiden onneksi tulostaantuma osoittautui kuitenkin loivaksi. Pahimmillaankin tulokset heikkenivät Euroopassa vajaat 5 % ja Yhdysvalloissa vain runsaat 2 % vertailukausistaan.

Viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloskausi käynnistyy markkinoilla piakkoin ja jo seuraavaksi raportoitavissa tuloksissa odotetaan merkkejä paremmasta. Eurooppalaiset analyytikot odottavat pörssiyhtiöiden tulosten kääntyneen loppuvuonna kasvuun ja Wall Streetillä ennakoidaan keskimäärin vain 1,4 % tulosheikennystä. Tyypillisesti amerikkalaisten pörssiyhtiöiden toteutuneet tulokset ylittävät analyytikoiden ennusteet muutamalla prosenttiyksiköllä ja niinpä tulostaantuma saattaa olla taakse jäänyttä myös Yhdysvalloissa.

Alkaneen vuoden osalta pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan kääntyvän selvään kasvuun. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa tulosten odotetaan paranevan noin 10 % viime vuoden lukemista ja mikäli näin toteutuu, kohoavat tulokset kaiken kaikkiaan ennätystasoilleen. Talouden kasvuodotusten pieni elpyminen yhdistettynä kauppasodan ja sen uhkien osittaiseen laantumiseen kirkastavat tulosnäkymiä. Varovaisia merkkejä tuloskehityksen positiivisesta vireestä saatiin jo viime vuoden viimeisten viikkojen aikana, jolloin etenkin amerikkalaisia tuloksia koskevat ennusteet kääntyivät pieneen nousuun markkinoilla.

Kaiken kaikkiaan osakemarkkinoilla aloitetaan uusi vuosikymmen toiveikkaana. Taantumaa ei näillä näkymin tullutkaan vaan avokätinen rahapolitiikka sekä erittäin vahvana säilynyt kuluttajasektori ylläpitävät talouden kasvunäkymiä. Kauppasodan pahimmat skenaariot näytetään myös vältettävän ja teollisuuden globaali alakulo voi siten päättyä. Pörsseissä näihin toiveikkaisiin näkymiin on reagoitu vahvalla etunojalla. Kurssinousun myötä osakkeiden hinnoittelukertoimet ovat kohonneet korkeiksi ja niinpä markkinoille tarvitaan seuraavaksi vahvistusta myönteiselle kehitykselle paranevien tulosten ja piristyvien luottamusmittareiden myötä.

 

Suhdannekuva. Maailmantalouden suhdannetilanne ei ole uuden vuoden alkaessa vahva. Päättynyt vuosi oli globaalin talouskasvun osalta ilmeisimmin heikoin vuosi sitten finanssikriisin. Kansainvälinen kauppa kärsi Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasodasta, minkä heijastusvaikutukset tuntuivat laajalti. Teollisuustuotanto painui viime vuonna alamäkeen kaikkialla teollistuneessa maailmassa. Kiinassa tuotannon kasvu hidastui heikoimmilleen tällä vuosituhannella. Vielä viime vuoden alkupuoliskolla yleinen odotus oli, että kehittyneissä talouksissa ajaudutaan taantumaan lähitulevaisuudessa.

Viime vuoden loppua kohti tultaessa tunnelma talouden kasvuodotusten suhteen kuitenkin hiljalleen parani. Kiinan ja Yhdysvaltain uudelleen käynnistyneet kauppaneuvottelut herättelivät toiveita ainakin jonkinlaisesta rauhoittumisesta, mikä sitten toteutuikin. Maiden on määrä allekirjoittaa ensimmäisen vaiheen kauppasopimus tammikuun puolivälissä. Vaikka sopimuksen sisällöstä ei ole vielä annettu virallista versiota julkisuuteen, ovat uutiset paljastaneet sovun koskevan lähinnä amerikkalaisten maatalous- ja energiatuotteiden vientiä Kiinaan sekä osalle kiinalaistuotteille Yhdysvalloissa asetettujen tuontitullien alentamista. Vaikka sopu onkin kauppariidan kokoon nähden kevyt, on se markkinoille vahva signaali siitä, ettei kauppasota ole enää pahenemassa vaan päinvastoin.

Hennonkin kauppasovun myötä teollisuusyritysten tulevaisuususkon odotetaan maailmalla kohenevan. Uuden vuoden alussa suhdannebarometrien odotetaan vahvistuvan ja sitä seuraten teollisuustuotannon kääntyvän kasvuun. Raaka-ainemarkkinoille ja investointikysynnälle odotetaan piristymistä. Ja samaan aikaan kulutuskysynnän odotetaan jatkuvan yhä vahvana. Matalat korot ja erittäin vahva työllisyystilanne ylläpitävät edelleen kuluttajien ostointoa. Euroopassa talouskasvun odotetaan sinnittelevän runsaan prosentin plussalla alkaneena vuonna ja Yhdysvalloissa kasvu jatkunee parin prosentin tahtiin.

 

Korkomarkkinat. Hienokseltaan elpyvät suhdanneodotukset ovat nostaneet valtiolainojen korkoja länsimaissa viime kuukausina. Tämänkertainen korkojen pohjakosketus nähtiin markkinoilla viime kesän lopussa ja sittemmin korot ovat hiljalleen nousseet. Keskuspankkien korkolinja ei kuitenkaan ole muuttunut ja niinpä suurempaa trendikäännettä korkoihin ei edelleenkään odoteta. Mikäli talouskasvu alkaneena vuonna selvästi vahvistuu, voivat myös keskuspankit viittoilla aiempaa kireämmän rahapolitiikan suuntaan, mutta nopeita käänteitä varmasti halutaan välttää. Yhdysvalloissa keskuspankki varmasti myös välttää äkkiliikkeitä juuri presidentinvaalivuonna, jottei synny vaikutelmaa vaaleihin vaikuttamisesta. Niinpä ohjauskorkojen voidaan odottaa säilyvän alkaneena vuonna nykyisillä tasoillaan, mikä tietää markkinoille halvan rahan aikakauden jatkumista. Korkosijoittajille vastaavasti tuottonäkymät pysyvät heikkoina.

Talouskasvun mahdollisen elpymisen myötä myös hintapaineet saattavat palata markkinoiden huomionkohteeksi. Inflaatio on pitkään ja sitkeästi pysynyt matalana. Nykyisessä länsimaiden täystyöllisyystilanteessa hintapaineet saattavat kuitenkin kohota, jos palkkainflaatio edelleen kiihtyy. Myös teollisuuden elpymisen vaikutuksesta mahdollisesti kohoavat raaka-ainehinnat lisäävät hintapaineita. Markkinoilla tämä tarkoittaa pidempien korkojen nousun jatkumista alkaneena vuonna.

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Pörssikurssien vahva nousu uusiin ennätyksiinsä ja 30 %:n tuotto globaaleilta osakemarkkinoilta vuodessa ei voi olla herättämättä epäilyjä markkinoiden hinnoittelun kestävyydestä. Pörssikurssit nousivat poikkeuksellisen voimakkaasti, vaikka pörssiyhtiöiden tulokset samaan aikaan jopa heikkenivät. On tietysti tunnettua, että markkinoilla ennakoidaan tulevaa pikemmin kuin hinnoiteltaisiin toteutunutta kehitystä. On hyvinkin tavallista, että pörssikurssien nousu on voimakkainta jo ennen kuin taloussuhdanteissa päästään nousukiitoon. Samoin on tyypillistä, että osakkeiden hinnoittelukertoimet ovat korkeimmillaan nousukauden alussa tulevia hyviä tuottoja ennakoiden.

Pörssikurssien käyttäytymisen perusteella voidaan olettaa, että edessämme on vahvan elpymisen vuosi. Ekonomistit ovat kuitenkin ennusteissaan huomattavasti varovaisempia. Talouskasvun odotetaan piristyvän vain vähän ja isossa kuvassa talouskasvu on maailmalla edelleen pikemminkin verkkaista kuin ripeää. Länsimaiden täystyöllisyystilanne jättää niukasti pelivaraa kiihtyvälle kasvulle. Ratkaisevassa roolissa markkinoiden optimismin kannalta onkin edelleen massiivinen rahapoliittinen elvytys. Korkotason odotetaan pysyvän lähellä nykyistä matalaa tasoaan ja keskuspankkien taseiden paisuttamisen ennakoidaan jatkuvan, mikä tarkoittaa yhä suuremman rahamäärän virtaa markkinoille.

Uuden sijoitusvuoden alussa markkinoilla odotetaan vahvistusta odotuksille pirteämmästä kehityksestä. Pörssiyhtiöiden tuloskauden yhteydessä on syytä odottaa yrityksiltä aiempaa toiveikkaampia tulevaisuudenkuvauksia, mitkä vahvistavat markkinoiden tuloskasvutoiveita. Suhdannebarometrien odotetaan kohoavan teollisuudessa alkuvuoden kuukausina ja kauppaneuvotteluille odotetaan jatkoneuvotteluja. Myönteisen uutisvirran pyörteissä pörsseissä on odotettavissa yhä nousutrendin jatkuvan. Korkomarkkinoille positiivinen uutiskierre sen sijaan tietää velkakirjojen hintojen laskua ja negatiivisia sijoitustuottoja.