Sijoittajakirje syyskuu 2019

KORKOELVYTYKSELLÄ SYKSYYN

Elokuun sijoitusmarkkinateemat keskittyivät kahteen aiheeseen, kauppasotaan ja korkojen laskuun. Kauppasodan osalta kierrokset kovenivat Kiinan ilmoitettua omista vastatulleistaan amerikkalaistuotteille, mikä puolestaan innosti Trumpin korottamaan amerikkalaisten asettamia tulleja entistäkin korkeammalle. Ekonomistien silmin kiihtyvä kauppasota johtaa entistäkin alempiin ennusteisiin koko globaalin talouskasvun näkymien suhteen ja tätä suhdannetaantumaa vastaan taistellakseen keskuspankit löysäävät korko- ja rahapolitiikkaansa. Osakemarkkinoilla tullikorotukset hermostuttivat, mutta lopultakin vain hetkellisesti. Korkomarkkinoilla puolestaan varsinkin eurooppalaiset korot alenivat historiallisiin pohjamutiinsa, mikä toisaalta tarkoitti korkosijoituksille mojovia tuottoja. 

Talousnäkymien synkkeneminen ei elokuussa kuitenkaan osoittautunut niin pahaksi mitä ennakoitiin. Tarkkaan ottaen suhdannebarometrit eivät elokuussa enää alentuneet sen enempää Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Kiinassakaan. Yrityselämän suhdannemittauksissa tunnelmat pysyivät elokuussa ennallaan tai jopa hienokseltaan elpyivät. Kuluttajien mielialat ovat myös pysyneet ennallaan eli vahvalla tasolla. Kauppasodan uutisointi ei siten näytä vielä katkaisseen toiveita talousnäkymiltä, jos kohta mistään kiihtyvästä kasvusta on turha haaveilla.  

Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta kauppasodan vaikutukset eivät olekaan, ainakaan vielä, olleet erityisen dramaattisia, pikemminkin päinvastoin. Taantumauhkaa vastaan taistelevat keskuspankit takaavat korkoriskin poissaolon ja toisaalta yritysten tulosnäkymät eivät näytä suuremmin kärsivän kauppasodan vaikutuksista. Markkinoilla tunnutaan ajattelevan, että jos näkymät eivät tämän huonommiksi mene, niin sijoittajien kannalta markkinaympäristö on edelleen antoisa.  


 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.8.2019
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki -1,3% 18,1% 5,4% 9,6% 9,4% 11,5%
Kehittyneet maat -1,0% 19,5% 5,9% 10,0% 10,0% 12,1%
Suomi -1,9% 8,7% -7,8% 6,9% 7,9% 8,4%
Eurooppa -1,4% 14,9% 2,4% 6,3% 4,7% 7,6%
USA -0,7% 22,5% 8,0% 12,4% 13,3% 15,8%
Japani -0,4% 12,3% 2,1% 8,6% 11,6% 10,5%
Kehittyvät maat -3,8% 7,9% 1,0% 6,2% 4,0% 6,9%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma 3,6% 11,3% 14,5% 2,0% 5,1% 5,5%
Eurooppa 3,6% 15,7% 17,4% 4,0% 5,6% 6,5%
USA 6,0% 17,3% 22,5% 3,0% 7,6% 7,3%
Kehittyvät maat -0,7% 14,1% 17,1% 3,9% 7,9% 9,5%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,7% 8,9% 8,2% 2,5% 2,8% 4,1%
USA 4,2% 18,0% 19,6% 5,0% 8,3% 8,7%
Kehittyvät maat 2,6% 16,8% 20,2% 6,2% 8,9% 9,8%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,6% 7,9% 4,4% 3,5% 3,3% 7,1%
USA 1,6% 15,3% 12,6% 6,1% 7,7% 10,0%
Kehittyvät maat -1,9% 11,1% 15,9% 5,1% 8,9% 12,7%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Osakemarkkinoiden tulostaantuma on tosiasia. Pörssiyhtiöiden tulokset heikkenivät vuoden toisella neljänneksellä niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ja laskun odotetaan edelleen jatkuvan meneillään olevan kolmannen vuosineljänneksen osalta. Tulosten keskimääräinen alamäki ei ole omiaan nostamaan osakekursseja, mutta tällä kertaa pörssikurssit ovat lähellä ennätystasojaan elokuun pienestä hermoilusta huolimatta. Kuinka tämä ristiriita on selitettävissä?  

Tulosten heikkeneminen on osoittautunut hyvin loivaksi. Toisella neljänneksellä eurooppalaisten pörssiyhtiöiden yhteenlasketut tulokset heikkenivät pari prosenttia ja amerikkalaiset vastaavasti vain puolisen prosenttia vuodentakaisesta. Ja huomattavaa on, että nyt verrataan tulostasoon, joka oli ennätysmäinen. Kolmannella vuosineljänneksellä tulosten ennakoidaan Wall Streetillä alenevan edelleen reippaat 3 % ja Euroopassa 2 %. Edelleen lasku näyttää varsin vähäiseltä. Ja loppuvuodelle analyytikot ennakoivat tulostason jo paranevan viime vuoteen verrattuna. Pörssinäkymien kannalta tulostaantuma saattaisi siis jäädä hyvin loivaksi ja lyhyeksi. 

Toinen merkittävä osakemarkkinoita kannatteleva tekijä on tietysti korkotaso ja korkonäkymät. Taantumauhan väijyessä ja keskuspankkien aloitettua omat elvytystoimensa, ovat markkinakorot loppukesän aikana reippaasti pudonneet. Ja koska talousnäkymät ovat vaisuja hamaan tulevaisuuteen, on osakemarkkinoilla hyvä syy hinnoitella osakkeita alentuneen korkotason ympäristössä aiempaa kalliimmiksi. Osakemarkkinoiden tarjoama tuottonäkymä suhteessa vaihtoehtoisiin korkosijoituksiin onkin kohonnut kohisten elokuun aikana. 

Kannattaako sijoittajien sitten luottaa jälleen uuteen kultaiseen aikaan osakemarkkinoilla, kuten niin monta kertaa aiemmin finanssikriisin jälkeisinä vuosina, jolloin äärimatala korkotaso siivittää pörssikurssit kohti uusia korkeuksia? Ei ainakaan härkäpäisesti. Riski markkinoiden ennusteissa piilee nimittäin juuri niiden luonteessa, ne ovat ennusteita. Vaikka tulostaantuman odotetaan päättyvän jo syksyn aikana, tämä toive saattaa osoittautua toiveikkaaksi. Jo useamman vuosineljänneksen osalta analyytikoiden tulosennusteet kasvukäänteestä ovat lykkääntyneet ja on hyvä mahdollisuus, että niin käy nytkin.

 

Suhdannekuva. Elokuun ehdottomasti tärkein viesti talousmittareiden osalta oli, että suhdannenäkymät eivät enää laajemmin heikentyneet. Kauppasodan kiihtyminen elokuussa ei siis näyttänyt enää synkentäneen tunnelmia. Teollisuuden odotukset tulevaisuuden suhteen ovat toki edelleen vaisuja, mutta syvempään kuoppaan ei yrityksissä tunnuta enää uskottavan. Kuluttajien mielialat ovat puolestaan edelleen pysyneet korkealla, mikä antaa hyvän syyn ennakoida yksityiseen kulutukseen perustuvan talouskasvun jatkumista. Euroopassa kasvu nilkuttanee loppuvuonna vajaan prosentin tuntumassa, mutta Yhdysvalloissa päästäneen hyvinkin parin prosentin vauhtiin.  

Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien kasvunäkymiin kauppasodan vaikutukset ovat heijastuneet kovimmin. Kiinan kasvu näillä näkymin jatkaa hidastumistaan, mutta mitään äkillisempää pudotusta eivät kiinalaisetkaan suhdannebarometrin ennakoi. Kiina on myös ilmoittanut jo koko joukosta erilaisista tukitoimista talouskasvun elvyttämiseksi eikä niiden vaikutusta kannata aliarvioida. Myös sijoitusmarkkinoilla on pantu merkille maan hallituksen ilmoitukset mm. infrainvestointien kiihdyttämisestä, mikä on heijastunut raaka-aineiden hintoja kohottavasti. 

Tämänhetkisten talousennusteiden valossa näyttääkin siltä, ettei taantuma ainakaan loppuvuoden aikana maailmantaloutta uhkaa. Pidemmälle katsellen taantumavaara ei ole poistunut, mutta suhdannekehitys vaikuttaa hyvin loivaliikkeiseltä. Ja sijoitusmarkkinoille rauhalliset liikkeet ovat toivottavia. 

  

Korkomarkkinat. Historiallisiin pohjamutiin uponneet eurooppalaiset korot sekä toisaalta korkokäyrän käänteisyys ovat leimanneet loppukesän markkinoita. Keväästä alkaen markkinoilla on hinnoiteltu kiihtyvään tahtiin keskuspankkien politiikkakäänteen vaikutuksia. Euroopassa seuraava iso asia on keskuspankin ilmoitus uusista elvytystoimista ja ratkaisuja odotetaan heti seuraavasta keskuspankin kokouksesta syyskuun 12. päivä. Yhdysvalloissa Fedin ennakoidaan edelleen leikkaavan omia ohjauskorkojaan syksyn aikana. 

Euroopan keskuspankin odotetaan käynnistävän joukkolainojen osto-ohjelman uudelleen ja pankki on jopa vihjannut alentavansa omia ohjauskorkojaan entistäkin alemmas. Tämä tarkoittaisi talletuskoron painamista yhä syvemmälle miinukselle nykyisen -0,4 %:n tasolta ja antolainauskoron laskua negatiiviseksi ensi kertaa historiassa. Näitä toimia ennakoiden markkinakorot ovat sukeltaneet ja viitearvona käytetyt Saksan valtiolainakorot ovat yhä syvemmällä negatiivisissa lukemissa. Jopa 30-vuoden lainan korko painui pakkaselle. 

Dollarimarkkinoilla korot ovat pudonneet Fedin leikkauksia ennakoiden ja taantumaa hinnoitellen ripeästi. Pitkien lainojen korot ovat alempana kuin lyhyet rahamarkkinakorot ja tämä osaltaan hermostuttaa markkinoita. Historiallisesti tällainen käänteinen korkokäyrä on ennakoinut talouden taantumaa lähes erehtymättömällä tarkkuudella.  

Korkosijoituksille korkojen kova lasku on tietysti ollut yhtä juhlaa. Joukkolainojen hinnat ovat kohonneet kautta aikain ennätyksiinsä, mutta kuinka käy jatkon kanssa? Markkinoiden henki tuntuu edelleen suosivan dollarikorkoja, jos ei muusta syystä niin siitä, että dollarikorot ovat edes nimellisesti plusmerkkisiä. Samoin yrityslainojen hinnat, riskilainat mukaan lukien, ovat nousseet sijoittajien hakiessa edes vähäistä positiivista tuottoa. 

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Elokuun pörssihermoilusta selvittiin lopulta vähin vaurioin. Kurssilasku jäi pieneksi eivätkä markkinoiden odotukset sen enempää talousnäkymien kuin pörssiyhtiöiden tulostenkaan osalta sanottavammin muuttuneet. Isossa kuvassa talouden kasvunäkymät näyttävät vaatimattomilta, mutta taantuma ei kuitenkaan näyttäisi olevan välittömästi nurkan takana. Erityisen positiivista on ollut se, että näkymät näyttävät vakiintuneen, vaikka kauppasodassa on otettu uusia kierroksia. 

Markkinoilla näyttääkin olevan kohtalaisen hyvät edellytykset seilata kauppasodan karikoiden yli ilman suurempia havereita. Loppujen lopuksi kauppasodan suorat vaikutukset eivät riitä musertamaan koko talouden kasvunäkymää muutoin kuin synkkenevien odotusten myötä. Ja jos yritysten ja kuluttajien pää pitää, kuten nyt näyttää, saattavat kauppasodan kasvua hidastavat vaikutukset jäädä varsin rajallisiksi. 

Sijoittajan kannalta olennaista on arvioida markkinoita tuottonäkymien valossa. Pörssiyhtiöt tekevät edelleen kelpo tuloksia, vaikka aivan viime vuoden ennätystasolle ei ylletäkään. Nykyinen tulostasokin kuitenkin tarjoaa osakesijoittajille erinomaisen tuoton. Eurooppalaisten yhtiöiden nykyinen tulostaso vastaa yli 7 %:n tuottoa ja amerikkalaistenkin yhtiöiden noin 6 %:n tuottoa. Erityisen hyviltä nämä tuottonäkymät vaikuttavat, kun mittapuuksi otetaan korkosijoituksista tällä hetkellä saatava äärimmäisen niukka tuotto. 

Syksyn mittaan markkinoilla saadaan jännittää kauppasodan käänteiden ohella myös Brexitin käänteitä, joten ilman keinahteluja eivät sijoitusmarkkinat loppuvuottaankaan vietä. Pidemmän päälle tärkeämpää on kuitenkin löytää näkymä jälleen kasvavan talouden uralle. Tätä näkymää joudumme odottelemaan vielä pitkään, mutta odottelua helpottaa äärimatalien korkojen ympäristö. 


 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.