Sijoittajakirje lokakuu 2019

PÖRSSEISSÄ TUOTTO-ODOTUKSIA

Sijoitusmarkkinoilla kolmas vuosineljännes päättyi varovaiseen toiveikkuuteen. Poliittiset uhkakuvat tuntuivat siirtyvän ainakin hitusen loitommalle ja keskuspankkien paaluttama matalien korkojen näkymä luo vakaan ympäristön osakemarkkinoille. Talouskehityksessä ei alkusyksyn aikana ole koettu uusia käänteitä ja niinpä ainakin varovaisen talouskasvun odotetaan maailmalla pitävän pintansa. Seuraavaksi markkinoilla kuullaan yritysten tämän hetken tuloskunnosta sekä saadaan yhtiöiden arvioita tulevasta kehityksestä. Mikäli yritykset pystyvät tulosraporteillaan ja arvioillaan vastaamaan markkinoiden odotuksiin, on osakemarkkinoilla aihetta tyytyväisyyteen. 

Keskimäärin markkinoilla ennakoidaan pörssiyhtiöiden tulosten hieman heikentyneen kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tulostaantuman odotetaan kuitenkin jäävän hyvin loivaksi ja koska vertailutasona ovat vuodentakaiset ennätystulokset, ei pörssiyhtiöiden tulostasoa voi pitää edelleenkään millään muotoa heikkona. Itse asiassa pörssiyhtiöiden nykyinen tulostaso vastaa osakesijoittajan silmin erittäin kilpailukykyistä tuottoa. Tätä tuottoa lisäksi korostaa erittäin matala korkotaso. 

Jännittävin kysymys alkavan tuloskauden yhteydessä on, kuinka tulosten arvioidaan kehittyvän tästä eteenpäin? Markkinoilla odotetaan niin eurooppalaisten kuin amerikkalaistenkin pörssiyhtiöiden tulosten kääntyvän jälleen kasvuun jo loppuvuoden aikana. Ennusteet tuloskäänteen suhteen ovat kuitenkin alentuneet viime kuukausina. Samaan aikaan talousnäkymissä ei ole nähtävissä käännettä vahvempaan kasvuun. Sijoittajan näkökulmasta kannattaakin suhtautua kasvuodotuksiin varovaisuudella ja sen sijaan ottaa vastaan pörssiyhtiöiden osakkeenomistajilleen nykyisellä tulostasoilla tarjoama tuotto. 

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.9.2019
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 3,1% 21,8% 8,0% 10,8% 9,8% 11,6%
Kehittyneet maat 3,2% 23,3% 8,5% 11,3% 10,4% 12,3%
Suomi 5,0% 14,1% -2,6% 7,7% 8,8% 8,7%
Eurooppa 3,8% 19,2% 5,7% 7,6% 5,4% 7,7%
USA 2,8% 25,9% 10,3% 13,8% 13,4% 15,9%
Japani 5,0% 18,0% 3,3% 10,7% 11,7% 11,2%
Kehittyvät maat 2,9% 11,0% 4,4% 7,1% 5,4% 6,4%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -0,4% 10,8% 15,4% 1,8% 4,9% 5,4%
Eurooppa -0,5% 15,1% 17,2% 3,7% 5,5% 6,4%
USA -0,2% 17,1% 24,4% 3,3% 6,9% 7,4%
Kehittyvät maat 1,2% 15,5% 15,9% 4,5% 7,7% 9,3%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -1,1% 7,7% 7,4% 2,2% 2,6% 3,9%
USA 0,4% 18,4% 20,3% 5,6% 7,8% 8,7%
Kehittyvät maat 1,3% 18,3% 20,3% 6,9% 8,6% 9,7%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -0,2% 7,7% 4,1% 3,5% 3,4% 6,5%
USA 0,9% 16,3% 12,7% 6,5% 7,4% 10,0%
Kehittyvät maat 2,7% 14,1% 15,7% 5,9% 8,9% 13,0%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Syyskuun sijoitustuotot osakemarkkinoilta olivat lopulta mukavia. Maailman kaikki osakkeet tuottivat euroissa laskettuna reippaat 3 %. Noin prosentin verran tästä tuotosta tosin selittyy sillä, että syyskuun lopussa euron kurssi suhteessa putosi alimmilleen reiluun kahteen vuoteen. Osakkeet kallistuivat laajasti maailmalla, niin länsimarkkinoilla kuin kehittyvillä markkinoilla. Syyskuun pörssinousun taustalla oli etenkin keskuspankkien yhä elvyttävämpi korkopolitiikka ja osittain myös pahimpien poliittisten riskien laantuminen. Samaan aikaan pörssiyhtiöitä koskevat tulosennusteet ovat pysyneet kohtalaisen pienessä ennustehaarukassa, mikä toteutuessaan tarkoittaa osakesijoittajalle edelleen vahvaa tuottoa.  

Poliittisella rintamalla eniten markkinoita heilutteleva teema on yhä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota. Siinä missä elokuussa Trump lisäsi kierroksia kauppasotaan ilmoittamalla uusista tullikorotuksista ja kiinalaiset vastaavasti omista vastatulleistaan, oli syyskuussa lauhkeampi ääni kellossa. Amerikkalaisia tulleja ilmoitettiin lykättävän tuonnemmaksi ja osa tulliuhan alaisista tuotteista poistettiin listalta. Kiina puolestaan ilmoitti jälleen ostavansa amerikkalaisia maataloustuotteita. Maltillisempi sävy pohjustaa lokakuun alussa uudelleen käynnistyviä kauppaneuvotteluja ja markkinoille kaikki liennytys kauppasodassa on positiivista. Itse kauppasodan ratkaisuun markkinoilla sen sijaan ei tälläkään kerralla uskota vaan yleisenä näkemyksenä pidetään kauppasodan jatkumista ainakin Yhdysvaltain ensi vuoden presidentinvaalien yli. 

Euroopassa poliittiset riskit, ja samalla markkinariskit, pienenivät Italian uuden hallitusratkaisun myötä. Populistipuolue Legan ajamien uusien parlamenttivaalien sijaan Italiaan muodostettiinkin Viiden Tähden Liikkeen ja Demokraattisen puolueen maltillisena pidetty hallitus. Tämä hallitus on sittemmin ilmoittanut noudattavansa EU:n vaatimuksia budjettivajeen suhteen ja niinpä Italian korot ovat markkinoilla suorastaan romahtaneet ja vastaavasti italialaispankkien osakekurssit nousseet. Italian kriisin laantuminen ei eurooppalaisille markkinoille ole mitenkään vähäpätöinen asia vaan pahimmillaan olisi voinut vaarantaa koko yhteisvaluutta-alueen vakauden. 

Mitä markkinoilla sitten alkavalta tuloskaudelta odotetaan? Pörssiyhtiöiden tulosten ennustetaan heikenneen kolmannella neljänneksellä pari prosenttia Euroopassa ja vajaat neljä prosenttia Yhdysvalloissa. Markkinoiden tulosennusteet eivät ole alentuneet tavanomaista enempää lokakuun alkuun tultaessa eikä tulosvaroituksiakaan ole tullut normaalia enempää. Vaikuttaa siltä, että lopulta raportoitavat tulokset tyypilliseen tapaansa ylittävät analyytikoiden ennusteet muutamalla prosentilla ja tämähän tarkoittaa sitä, että yhtiöiden tulokset pysyisivät kokonaisuudessaan vahvalla tasolla.  

 

Suhdannekuva. Syyskuu ei tuonut uutta talousnäkymiin vaan vanhat trendit näyttävät sitkeästi pitävän pintansa. Teollisuuden suhdanneodotukset ovat laimeita ja suurelta osin heikkenivät edelleen, mutta kuluttajien tunnelmat ovat pysyneet vahvoina ruokkien odotuksia kulutusvetoisen kasvun jatkumisesta. Euroopassa teollisuuden odotukset ovat jo taantuman kannalla ja tuotannon supistuminen jatkuu loppuvuoteen. Yhdysvalloissa teollisuuden näkymät ovat niin ikään himmenneet ja tuotannon kasvuvaihe jäänyt taakse.   

Kuluttajien tunnelmat ovat pysyneet vahvoina erittäin vahvojen työmarkkinoiden ansiosta. Talouskasvun hidastuminen ei vieläkään ole kääntänyt työllisyyskehitystä heikkeneväksi. Yhdysvalloissa ja Saksassa ollaan täystyöllisyystilanteessa ja koko Euroopan työttömyysaste on painunut alimmilleen 11 vuoteen. Niinpä vähittäiskaupan kasvu on Euroopassa ja Yhdysvalloissa alkusyksyn aikana jopa kiihtynyt. Kuluttajien ansiosta talouskasvun odotetaan Yhdysvalloissa pysyvän parin prosentin tietämissä loppuvuoden ajan ja Euroopassakin plusmerkkisenä. 

Kiinan talousmittarit ovat jatkaneet heikkenemistään, mutta kauppasodasta huolimatta aleneva trendi on pysynyt maltillisena. Kiinan valtiovalta on lisännyt elvytystoimiaan ja yritysten usko tulevaan jopa hieman vahvistui syyskuussa.  

 

  

Korkomarkkinat. Keskuspankit vastasivat markkinoiden odotuksiin keventämällä rahapolitiikkaansa syyskuussa. Euroopan keskuspankki ilmoitti ennakoidusti aloittavansa setelirahoituksen eli keskuspankin joukkovelkakirjojen osto-ohjelman uudelleen marraskuun alusta alkaen. Myös pankkien talletuskorkoa alennettiin entisestään syvemmälle, nyt miinus 0,5 %:iin. EKP:n päätöksessä ei markkinoiden kannalta ollut mitään muuta yllättävää kuin se, että osa keskuspankkiireista kritisoi elvytystoimien aloittamista julkisesti. Yhdysvalloissa Fed alensi omaa ohjauskorkoaan niin ikään odotetusti, mutta sielläkin päätös tehtiin erimielisenä äänestyksen jälkeen. 

Markkinoille keskuspankkien ratkaisut luovat vakaat olot. Selvää on, että kaikki pelko korkojen kääntymisestä nousuun on pois pyyhitty. Toisaalta erimielisyys keskuspankkien ratkaisujen ympärillä vihjaa siitä, ettei uutta lisäelvytystä kannata lähikuukausille odotella. Valtiolainakorot ovat vakiintuneet Euroopassa lähelle historiallisia pohjalukemiaan ja Yhdysvalloissa korkojen lasku näyttäisi pysähtyneen. Sijoittajan tuotot valtiolainoista jäivätkin syyskuussa himpun miinukselle. 

Yrityslainamarkkinoilla reaktiot keskuspankkien päätöksiin olivat huomaamattomia. Edes eurooppalaiset yrityslainat eivät enää kallistuneet, vaikka keskuspankin vahvistettiin palaavan ostajaksi. Todennäköisimmin suuria muutoksia lainamarkkinoilla ei nähdä lähitulevaisuudessakaan vaan korkotuotot polkevat paikoillaan.  

 

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Kolmen neljänneksen jälkeen kuluva vuosi näyttää sijoittajan näkökulmasta suorastaan erinomaiselta. Pörssiosakkeet ovat tuottaneet syyskuun loppuun tultaessa yli 20 % ja korkosijoituksetkin keskimäärin pitkälti toistakymmentä prosenttia. Ja tämä on tapahtunut vuonna, jolloin talouskasvu on maailmalla hidastunut, talousnäkymät heikentyneet, kauppasota kiihtynyt ja pörssiyhtiöiden tulokset alentuneet. Miten tämä on selitettävissä? 

Helpoin selitys vahvoille sijoitustuotoille on tietysti korkoelvytys. Yhä vain alemmat korot nostavat suoraan korkosijoitusten arvoa ja välillisesti inflatoivat osakkeiden hintoja. Mutta korkoelvytyksen lisäksi ratkaisevaa markkinoille on ollut se, ettei talouskehitys ole ollut heikompaa. Vaikka kasvu on maailmalla hidastunut ei taantuma ole vielä kietonut suuria talouksia syleilyynsä. Hitaan talouskasvun ympäristö on osoittautunut sijoittajille suosiolliseksi. Korot pysyvät alhaalla, rahaa pumpataan talouteen lisää ja pörssiyhtiöt onnistuvat tekemään kutakuinkin sitä tulosta kuin aiemminkin.  

Sijoittajalle pörssiyhtiöiden nykyinen tulostaso merkitsee Euroopassa noin 8 % korkeampaa tuottotasoa kuin vaihtoehtoisista riskittömistä valtiolainoista. Yhdysvalloissakin pörssiosakkeet tarjoilevat sijoittajille noin 4 % valtionlainoja korkeampaa tuottoa. Niinpä sijoittamisen näkökulmasta pörssiosakkeet ovat edelleen se sijoitusluokka, mistä tuottoa on odotettavissa. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että yritysten tulostaso pitää pintansa. Ja siihen saadaan lisävalotusta pian alkavasta tuloskaudesta. 

 

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.