Sijoittajakirje Kesäkuu 2018

Eurosijoittajalle toukokuusta tuli toinen perättäinen vahva sijoituskuukausi. Tällä kertaa positiivinen tulos syntyi osakesijoituksista ja vieläpä kiertotien kautta. Nimittäin Italiassa puhjennut poliittinen kriisi painoi yhteisvaluutta euron arvon reippaaseen laskuun ja niinpä euroalueen ulkopuolella noteeratut osakesijoitukset nousivat sijoittajan salkussa kuin itsestään. Toki Italian hämmennys myös painoi eurooppalaisten osakkeiden kursseja, muttei kuitenkaan niin paljoa, että toukokuu olisi painunut niissäkään pakkaselle.

Italian hallituksen muodostamisen kariutuminen ainakin tällä erää sai markkinoilla aikaan pienimuotoisen paniikin. Hetkellisesti osakekurssit putosivat useampia prosentteja ja vastaavasti korkomarkkinoilla sijoittajat hakivat turvaa viimeisistä turvasatamista; Saksan ja Yhdysvaltain velkakirjoista. Italiassa erityisesti pankkiosakkeet sukelsivat, koska markkinoilla pelättiin kriisin vaarantavan italialaispankkien mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet. Toukokuun päättyessä akuutti kriisi näytti jo laantuvan, kun populistipuolueiden uutisoitiin yrittävän hallituksen muodostamista vielä kertaalleen. Pidemmän päälle mitään ratkaisua Italian ongelmavyyhteen ei kuitenkaan ole löydetty ja markkinoillakin tullaan palaamaan aiheeseen vielä moneen kertaan, ehkä piankin.

Saapasmaan kriisistä huolimatta yleiskuva markkinoilla on kesän koittaessa pysynyt vahvana. Alkuvuoden tuloskausi oli Yhdysvalloissa ennätysmäisen vahva ja talouskasvu näyttäisi vähintäänkin pysyneen vahvana, jopa hieman vahvistuneen alkuvuoden tasostaan. Euroopassa tuloskausi ei tarjonnut markkinoille mitään positiivista yllätystä, mutta loppuvuodelle analyytikot ennakoivat tahdin selvästi paranevan. Myös eurooppalaiset suhdannenäkymät ovat pysyneet vakaan kasvun kannalla.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA, %            
31.5.2018            
             
OSAKKEET 1 kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a.
             
Maailma kaikki 3,6% 3,0% 7,7% 5,3% 11,2% 8,0%
Kehittyneet maat 4,2% 3,4% 7,5% 5,4% 11,7% 8,4%
Suomi 1,6% 10,9% 8,9% 10,0% 14,9% 4,8%
Eurooppa 0,1% 0,2% 1,0% 1,2% 7,5% 4,4%
Pohjois-Amerikka 6,0% 4,9% 9,6% 7,8% 14,6% 11,6%
Japani 3,0% 4,9% 12,9% 7,0% 12,7% 9,2%
Kehittyvät maat -0,2% 0,2% 9,8% 4,0% 6,7% 4,6%
             
VALTIONLAINAT 1 kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a.
             
Maailma 2,3% 2,2% -2,1% 1,1% 3,5% 6,0%
Eurooppa -1,4% 0,2% 1,2% 1,8% 5,3% 6,3%
USA 4,5% -0,1% -6,7% -2,1% 3,3% 7,1%
Kehittyvät maat 1,3% -2,1% -4,3% 2,1% 6,0% 9,3%
             
YRITYSLAINAT 1 kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a.
             
Eurooppa -0,2% -0,8% 0,0% 1,5% 2,2% 4,5%
USA 4,3% 1,0% -3,5% 0,0% 4,9% 7,3%
Kehittyvät maat 2,9% -0,2% -3,0% 1,7% 5,9% 9,4%
             
RISKILAINAT 1 kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a.
             
Eurooppa -1,2% -1,1% 0,8% 2,7% 3,9% 5,9%
USA 3,8% 2,6% -2,3% 1,2% 6,0% 8,9%
Kehittyvät maat 1,9% 0,0% -3,6% 3,9% 7,2% 10,7%

Sijoitusmarkkinoiden puntarointia:

Pörssinäkymät. Osakesijoittajan markkinaympäristö on edelleen vahva. Pörssiyhtiöiden tulokset kasvavat maailmalla vahvaan tahtiin ja tuloskasvun odotetaan jatkuvan poikkeuksellisen vahvana aina ensi vuoteen saakka. Alkuvuonna amerikkalaisten yhtiöiden tulokset paranivat huiman neljänneksen edellisvuotta paremmiksi. Eurooppalaisilla yhtiöillä kasvu jäi niukemmaksi 3-4 %:n tasolle, mutta vertailua amerikkalaisiin latistaa eurooppalaisten yhtiöiden erittäin vahva vertailutaso edellisvuodelta. Loppuvuoden aikana eurooppalaistenkin pörssiyhtiöiden tulosparannusten odotetaan keskimäärin yltävän lähes parinkymmenen prosentin tietämiin, kuten myös amerikkalaisilla yhtiöillä.

Sijoittajan näkökulmasta osakemarkkinoilla ei pitäisi olla hätä päivää niin kauan kuin yritysten tulokset kasvavat reippaasti. Myös vahvana jatkuva talouskasvu ennakoi suotuisaa pörssinäkymää. Jotta markkinoilla olisi aihetta suurempaan synkistelyyn, tulisi tulos- ja talousnäkymien heikentyä merkittävästi nykyisestään, eikä sellaista näkymää ole ilmaantunut horisonttiin. Toki tunnelmassa tapahtuu markkinoillakin heilahduksia, kuten alkuvuonna on nähty. Korkojen nousu, kauppasodan uhka ja viimeksi Italian kriisi ovat kaikki saaneet heiluntaa aikaan markkinoilla, mutta isompaa trendiä nekään eivät ole pystyneet kääntämään.

Osakemarkkinoiden arvostustaso näyttäytyy myös tuloskasvun myötä selvästi viime vuoden lukemia maltillisemmalta. Jopa kalliina pidetyt amerikkalaiset osakkeet vastaavat arvostustasoiltaan nyt viimeisten viiden vuoden keskimääräistä tasoa, eurooppalaiset osakkeet vaikuttavat melkeinpä edullisilta. Tuotto-odotukset sijoittajille ovat siis osakkeissa parantuneet.

Suhdannekuva. Alkuvuoden talvikuukausina eurooppalaiset talousmittarit heikkenivät ja tuottivat markkinoille pettymyksiä. Kasvun kiihkein vaihe näytti taittuneen vuodenvaihteessa ja sijoitusmarkkinoillakin pelättiin jo talouskasvun hidastumisen alkaneen. Talven pettymyksiä lienee kuitenkin ainakin osittain selittänyt Euroopan huono sää ja niinpä kevään tultua talousmittareiden heikkeneminen näyttäisi loppuneen. Nyt ennusmerkit viittaavat eurooppalaisen kasvun tasaiseen kehitykseen. Se, heijastuuko Italian viimeisin kriisi laajemmin eurooppalaisen elinkeinoelämän tunnelmaan, selviää kesäkuussa.

Yhdysvalloissa talouskasvu on jatkunut koko alkuvuoden ajan vahvana. Teollisuuden suhdannebarometrien valossa näyttäisi siltä, että näkymät ovat kesää kohti jopa entisestään parantuneet. Ja kaikki tämä on tapahtunut runsasta palstatilaa saaneesta kauppasotauutisoinnista huolimatta. Kotimarkkinakysyntä on vahvaa ja työllisyystilanne paras vuosikymmeniin. Kiinassakin viimeisimmät mittarit osoittavat odotusten vahvistuneen ja niinpä koko maailmantalouden talouskuva on vahvalla tolalla.

Korkomarkkinat. Korkojen nousu pysähtyi toukokuun lopussa Italian kriisin puhjettua. Markkinoiden panikoidessa sijoitusrahaa hakeutui nopeasti turvaan matalimman riskin valtionlainoihin, kuten Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Saksan pitkä korko painui hetkellisesti alimmilleen vuoteen, vain 0,2 %:iin. Mikäli Italian kriisin akuutti vaihe laantuu, korkomarkkinoilla kuitenkin palataan ripeästi aiemmalle hitaan koronnousun polulle. Vahvan talouskasvun edetessä inflaatiopaineet edelleen hiljalleen kasvavat. Niin Yhdysvalloissa kuin Saksassakin työmarkkinatilanne on kireimmillään vuosikymmeniin ja niinpä palkkainflaation riski on ilmeinen.

Keskuspankkien linjauksissa ei kevään aikana ole nähty muutoksia, mutta markkinoilla odotukset korkopolitiikan kiristymisestä ovat viime viikkoina alentuneet. Yhdysvalloissa on vihjailtu koronnostotarpeen kenties tulevan täytetyksi jahka Fed vielä kerran kiristää ruuviaan kesäkuussa. Euroopassa puolestaan Italian ongelmien arvioidaan tekevän koronnostoaikeet mahdottomiksi hamaan tulevaisuuteen.

Indeksisijoittajan pohdintaa sijoitusmarkkinoista

Italian poliittisen sotkun aiheuttama markkinakriisin poikanen ansaitsee huomion osakseen. Kriisi nosti markkinoilla nopeasti pintaan ne pelot, joita eurojärjestelmän vakauteen liittyy. Populistien kaavailema hallitusohjelma olisi ollut täysin vastakkainen euromaiden talouskuritavoitteisiin nähden. Äärimmäisissä kommenteissa väläyteltiin jopa Italian valtionvelan mitätöintiä ainakin EKP:n omistuksessa olevan osuuden osalta sekä eurosta eroamista. Markkinoilla italialaisten pankkien osakkeet syöksyivät, Italian valtiolainojen korot nousivat ja itse euron arvo putosi. Rahaa siirtyi saksalaisiin valtiolainoihin, missä korot tippuivat. Pelkona oli, että Italia ajautuu Kreikan kaltaiseen kaaokseen ja uusi eurokriisi olisi valmis. Tosin eksponentiaalisesti suurempana.

Tilanne Italian ympärillä rauhoittui ainakin hetkeksi, kun uutisoitiin uudesta yrityksestä muodostaa maahan hallitus. Markkinoilla ilmeisesti oletetaan, että uusi yritys olisi talouspoliittiselta ohjelmaltaan maltillisempi ja eurojärjestelmän kannalta myötämielisempi. Satunnaisen tarkkailijan silmin nämä toiveet vaikuttavat vähintäänkin heppoisilta. Italian velkaongelmaan, pankkikriisiin ja talouden rakenneongelmiin ollaan tuskin vastaamassa populistipuolueiden saneerausohjelmalla. Jos hallitus saadaan muodostettua uudella yrittämällä, tulee sen ohjelma olemaan elvyttävä ja vajeita ja velkaantumista kasvattava. Jos taas uutta hallitusta haetaan uusien vaalien kautta, näyttäisivät populistipuolueet entisestään vahvistavan asemiaan ja tällöin vaarana olisi entistä suorempi hyökkäys eurojärjestelmää kohtaan.

Mitä sitten markkinoilla vaaditaan Italian tilanteen rauhoittamiseksi? Pidemmän päälle ratkaisun avaimet löytyvät euromaiden ja Italian yhteisistä neuvotteluista. Joustavuutta tarvitaan talouskurisääntöjen venyttämiseksi ja konkreettista tukea tarvitaan myös keskuspankilta. Italialla on yksinkertaisesti liikaa velkaa, jotta olisi edes teoreettisesti kuviteltavissa sen pystyvän noudattamaan eurojärjestelmän sääntöjä. Markkinoiden kannalta tärkeintä on, että niin euroryhmä kuin keskuspankkikin sitoutuvat Italian rahoitusjärjestelmän takuumiehiksi. Ja näin myös tulee tapahtumaan. Vaihtoehtona kun on eurojärjestelmän tuhoutuminen.

Muutoin sijoitusmarkkinoilla tunnelman voi odottaa pysyvän positiivisena kesän aikana. Reaalitaloudessa suhdanteet ovat pikemminkin parantuneet kuin heikentyneet kevätkuukausina. Tulosennusteet lupaavat erittäin vahvaa tuloskehitystä pörssiyhtiöille eikä korkojen nousukaan taida välittömästi vaarantaa sijoitusmarkkinoiden tasapainoa. Ja kaikkein tärkeintä on, ettei globaalille noususuhdanteelle ole vielä ilmaantunut taittumisen merkkejä. Trumpin hallinnon pullistelu kauppapolitiikassa tietysti hermostuttaa, mutta mitään niin massiivista kauppasotaa ei edelleenkään ennakoida, mikä kääntäisi maailmantalouden kasvunäkymät alamäkeen.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.