Sijoittajakirje joulukuu 2018

KOHTI HITAAMPAA KASVUA – JOULUKUU 2018

Pörssikurssien heilunta jatkui voimakkaana marraskuussa ja markkinoilla ykkösaiheeksi nousi pelko maailmantalouden kasvun hidastumisesta. Loppujen lopuksi marraskuun kurssimuutokset pinnistelivät plussan puolelle, vain Euroopassa kurssit päätyivät hivenen lokakuun loppua alemmas. Kehittyvillä markkinoilla pörssikurssien nousu oli jopa ripeää. Marraskuussa nähtiin myös merkittävä muutos korkomarkkinoilla Yhdysvaltain keskuspankin muutettua retoriikkaansa tulevan korkopolitiikan suhteen. Korkojen nousu näyttäisi olevan päättymässä.

Talouskasvun hidastuminen ei marraskuussa tullut mitenkään yllättäen markkinoiden tietoisuuteen, mutta hyvänä selityksenä pörssien hermoilulle se käy. Talouskasvu ja suhdannenäkymät ovat heikentyneet pitkin vuotta ympäri maailmaa Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Lopulta epäily myös amerikkalaistalouden kasvua kohtaan nousi pintaan, mikä heijastui markkinoille. Kauppasodan tuoksinassa ja veroelvytyksen vaikutusten hiipuessa sijoittajilla on ollut perustellut syyt epäillä myös amerikkalaistalouden jatkonäkymiä.

Mitä mieltä markkinoilla sitten ollaan tulevien näkymien osalta? Talouskasvun ennustetaan maailmalla jatkuvan, mutta hieman aiempaa hitaampana. Pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan edelleen paranevan, mutta selvästi loivemmalla kulmakertoimella. Ja korkomarkkinoilla nousuodotukset ovat laantuneet, mikä tarkoittaa matalien korkojen ajan jatkumista. Jos nämä markkinoiden konsensusennusteet käyvät toteen, ei markkinoilla pitäisi olla suurempaa huolta. Suurimpana riskinä onkin se, että ennusteet osoittautuvat liian toiveikkaiksi. Käänteiden ennakoiminen on markkinoillekin tunnetusti hankalaa.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA
30.11.2018
 

 

OSAKKEET1 kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a.
Maailma kaikki1,5%3,3%4,3%6,1%10,1%11,9%
Kehittyneet maat1,2%4,8%5,4%6,0%10,7%12,2%
Suomi-3,1%-0,9%-0,8%5,1%8,7%9,6%
Eurooppa-0,9%-5,3%-4,6%0,5%4,6%8,4%
USA1,9%10,7%11,1%8,7%14,5%15,0%
Japani1,4%5,2%4,1%6,7%11,1%11,5%
Kehittyvät maat4,2%-6,9%-4,3%6,9%5,7%10,4%
 

 

VALTIONLAINAT1 kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a.
Maailma0,7%2,8%2,0%0,0%4,2%3,8%
Eurooppa0,7%0,2%-1,0%1,2%5,1%5,3%
USA1,5%2,5%1,9%-2,6%5,6%4,0%
Kehittyvät maat-0,3%-1,1%-0,9%1,6%7,8%9,8%
 

 

YRITYSLAINAT1 kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a.
Eurooppa-0,4%-1,3%-1,6%1,2%2,0%4,5%
USA0,4%3,6%3,6%-0,4%6,6%6,0%
Kehittyvät maat-0,3%2,8%2,4%2,6%7,9%10,6%
 

 

RISKILAINAT1 kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a.
Eurooppa-1,9%-2,9%-3,0%2,5%2,8%9,8%
USA-0,8%6,0%5,5%3,1%7,2%10,5%
Kehittyvät maat-0,3%2,7%2,3%4,0%9,1%13,8%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Loppusyksyn ’korjausliikkeen’ jäljiltä osakemarkkinoiden tunnelma on selvästi aiempaa hermostuneempi. Tänä(-kin) vuonna maailman pörssien nousu on ollut amerikkalaisten pörssien varassa. Ja mikäpä on ollut Wall Streetillä noustessa. Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tulokset ovat koko kuluneen vuoden ajan olleet neljänneksen parempia kuin viime vuonna. Talouskasvu on Yhdysvalloissa ollut kiihtyvällä uralla ja alkuvuoden yritysveroleikkaukset paisuttivat yhtiöiden tulosrivejä entisestään. Nyt tämä juhla saattaa kuitenkin päättyä. Talouskasvun kiihkein vaihe on vääjäämättä taittumassa, muun maailman hidastuminen heijastuu myös amerikkalaiseen talouteen, kauppasota himmentää näkymiä ja veroleikkausten elvyttävä vaikutus hiipuu.

Mitä sitten pörssimarkkinoilla odotetaan olevan edessään? Analyytikot odottavat pörssiyhtiöiden tulosten keskimäärin edelleen paranevan. Yhdysvalloissa tulosten odotetaan ensi vuonna olevan noin 5 % parempia kuin tänä vuonna. Tuloskasvu tietysti vaikuttaa vaatimattomalta tänä vuonna nähtyyn verrattuna, mutta tätä parannusta siis ennakoidaan tähän mennessä koetun päälle. Euroopassa tuloskasvu ennustetaan olevan amerikkalaista ripeämpää ja analyytikot povaavat noin 10 %:n parannusta. Eurooppalaisten pörssiyhtiöiden tulokset ovat tänä vuonna nousseet amerikkalaisia hitaammin heikommasta kasvusta ja veroelvytyksen puutteesta johtuen, joten markkinoilla arvioidaan nousuvaraa olevan ensi vuonna enemmän jäljellä. Tulosodotusten valossa pörssinäkymiä voitaneen pitää kohtuullisina.

Mutta ovatko analyytikoiden tulosennusteet luotettavia? Keskimäärin kyllä. Varsinkin lähitulevaisuuden osalta analyytikot onnistuvat varsin hyvin haarukoimaan yhtiöiden tuloskehityksen. Suurin riski analyytikoiden ennusteissa on käänteiden ennustaminen. Historiasta tiedämme, että analyytikot kokonaisuudessaankin onnistuvat huonosti ennustamaan merkittäviä käänteitä tuloskehityksessä. Juuri nyt analyytikot siis ennustavat tuloskasvun merkittävää hidastumista Yhdysvalloissa, mutta hidastuminen voi helposti osoittautua ennustettuakin jyrkemmäksi.

Suhdannekuva. Maailman mittapuussa talouskasvun odotetaan ensi vuonna hidastuvan hyvin maltillisesti. Markkinoilla kuitenkin pelätään edessä olevan kasvun hidastumisen olevan ennakoitua jyrkempää. Euroopassa ja Kiinassa talousnäkymät ovat heikenneet koko vuoden ajan. Yhdysvalloissa kasvun eväät on kokolailla syöty ja hidastuminen vahvan noususuhdanteen päätteeksi on vääjäämätöntä. Lisää tummia pilviä talousnäkymien taivaalle ovat tuoneet kauppasota, Brexit ja Italian kupliva kriisi. Yleiskuva suhdanteiden osalta onkin yksiselitteisen negatiivinen ja markkinoille kysymys on lähinnä talouden heikkenemisen vauhdista.

Noususuhdanteen taittuminen hitaamman kasvun uralle on taloushistoriasta tuttu ilmiö ja nyt meneillään oleva hidastuminen vaikuttaa tässä suhteessa lähes oppikirjamaiselta. Investointikysyntä ja teollisuuden kasvun kiihtyminen ovat taittuneet ja kasvun painopiste on siirtynyt kuluttajavetoiseksi. Työmarkkinat ovat kiristyneet suorastaan äärimmilleen Yhdysvalloissa ja Saksassa, mikä tietää pullonkauloja talouskasvulle sekä lisääntyviä palkkapaineita ja inflaation uhkaa. Tämä talouden iso kuva todennäköisimmin leimaa näkymiä ensi vuonna.

Korkomarkkinat. Marraskuun ehdottomasti merkittävin tapahtuma korkomarkkinoilla oli Fedin pääjohtaja Powellin linjaus korkopolitiikan suhteen. Aiemman haukkamaisen korkojen nostoa ennakoivan linjan sijaan Powell luonnehti nyt dollarikorkojen olevan lähellä neutraalia. Tämä oli markkinoille selkeä viesti siitä, että keskuspankin korkojen nostot ovat tällä erää päättymässä. Viimeisen kerran ohjauskorkoja odotetaan nostettavan nyt joulukuussa. Keskuspankki myös viittasi kannanotossaan maailman talouskasvun hidastumiseen, minkä vaikutukset sen on otettava huomioon.

Seuraava merkittävä muutos korkomarkkinoilla tulee olemaan eurooppalainen. EKP on jo hyvän aikaa sitten ilmoittanut lopettavansa velkakirjojen osto-ohjelmansa tämän vuoden lopussa. Tämä tarkoittaa keskuspankin rahaelvytyksen päättymistä. Markkinoilla on jo ennakoitu tulevan kireämmän politiikan vaikutuksia ja etenkin eurooppalaisten yrityslainojen hinnat ovat painuneet ja siten yrityslainojen korot nousseet. Suhdannenäkymien valossa EKP:n kiristyvä rahapolitiikka vaikuttaa uhkarohkealta.

Hermoilu osakemarkkinoilla yhdistettynä keskuspankkien linjauksiin laskivat matalariskisimpien valtiolainojen korkoja marraskuussa, vaikkakin loivasti. Yrityslainoissa puolestaan riskihinnoittelun nousu oli hallitsevaa ja yrityslainojen korot ylämäessä, etenkin Euroopassa. Kehittyvillä markkinoilla näkymien muutos taalakoroissa on positiivista.

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Loka-marraskuun heilunta pörsseissä ravisteli erityisesti suhdanneherkkiä ja kasvuriippuvaisia osakkeita ja toimialoja. Wall Streetillä tikun nokassa olivat niin kutsutut FAANG-yhtiöiden (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja Google) osakkeet, joiden hinnoittelukertoimet ovat korkeita ja aiempi kurssinousu jyrkkää. Myös öljy-yhtiöiden kurssilasku painoi pörssitunnelmaa öljyn hinnan suorastaan romahdettua syksyn aikana. Sen sijaan maltillisemmin hinnoiteltujen ja defensiivisempien toimialojen osakkeet selvisivät kurssirytinästä vähin vaurioin. Markkinoilla voidaankin puhua kasvunäkymien heikentymisen aiheuttaneesta korjausliikkeestä pörsseissä.

Rytinän jälkeen pörssien keskimääräinen hinnoittelu vaikuttaa nyt suorastaan houkuttelevalta. Keskiverto eurooppalaisen pörssiosakkeen hinta suhteessa yhtiöltä odotettuun vuositulokseen laski alimmillaan jo alle 12:sta, kehittyvillä markkinoilla vain 10:een. Sijoittajan tuottonäkymien valossa tällaisen kertoimet tarkoittavat eurooppalaisille osakkeille yli 8 %:n ja kehittyvien markkinoiden osakkeille 10 %:n tuottoa. Hinnoittelu on nyt selvästi halvempaa kuin edellisten vuosien aikana keskimäärin eikä ainakaan mistään hintakuplasta voida puhua.

Jos ja kun pörssiyhtiöiden tulokset kutakuinkin vastaavat markkinoiden ennusteita, voidaan pörssinäkymiä pitää kelvollisina. Poukkoilua matkan varrelle varmasti mahtuu. Kauppasodan käänteet heiluttelevat jatkossakin markkinoita. Viimeisimpänä käänteenä orastavan sovun mahdollisuus Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Brexit puolestaan uhkaa ajautua kaaokseen, mikäli brittiparlamentti odotetusti hylkää neuvotellun sovun muun EU:n kanssa. Muitakin käänteitä varmasti tulee vastaan. Kaiken tämän päivittäisen uutisvirran taustalla talous jatkaa maltillisessa kasvussa, yritykset tekevät kelpo tuloksia ja korkojen nousun pelko hiipuu. Sijoittajan näkökulmasta tuottonäkymät eivät ole yhtään hullummalla tolalla.