Sijoittajakirje helmikuu 2020

KASVUTOIVEET VIIVÄSTYVÄT

Vuosi alkoi osakemarkkinoilla toiveikkaasti ja maailman pörsseissä kirjattiin tammikuussa jälleen uusia ennätyslukemia. Markkinoilla uuteen vuoteen lähdettiin talouden elpymistä ennakoiden ja pörssiyhtiöiden paranevia tuloksia diskontaten. Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisen on odotettu kohottavan yritysten luottamusta ja piristävän kansainvälisen kaupan näkymiä. Tammikuun taittuessa helmikuuksi toiveikkuus näyttää markkinoilla kuitenkin joutuneen koetukselle. Kiinasta alkanut virusepidemia latistaa talouden kasvuodotuksia eivätkä ennakoivat suhdannemittarit näytä ainakaan välittömästi elpyneen toivotulla tavalla. 

Markkinoiden kannalta virusepidemian vaikutusten odotetaan lopulta jäävän rajallisiksi ja lyhytkestoisiksi. Vertailukohtana nähdään aiemman sars-epidemian vaikutukset, jotka heijastuivat markkinoille lopulta vain hetkellisenä notkahduksena. Pidemmän päälle markkinoiden kannalta tärkeämpää on suhdanneodotusten kehitys. Koko maailmantalouden kasvutoiveet näyttävät jääneen tammikuussa toteutumatta ja yritysten arviot tulevasta kehityksestä ovat osoittautuneet varovaisiksi. Markkinoilla reaktiot ovat olleet jopa yllättävän pessimistisiä. Raaka-aineiden hinnat ovat ropisseet alamäkeen ja korot kääntyivät jälleen laskuun. 

Helmikuun alkaessa markkinoille kaivataan merkkejä toivotusta elpymisestä. Analyytikot ennakoivat yhä pörssiyhtiöiden tulosten selvästi paranevan tänä vuonna ja näiden ennusteiden tueksi tarvitaan aiempaa parempia suhdannenäkymiä. Mikäli virusepidemia pian rauhoittuu, saatetaan helmikuussa hyvinkin nähdä merkkejä suhdanteiden elpymisestä. Sitä odotellessa markkinoilla tuskin on syytä ennakoida uusia kurssiennätyksiä. Länsimarkkinoilla näkymät ovat edelleen vakaimpia, mutta kehittyvillä markkinoilla alkuvuosi on mennyt hermostuneemmin. 

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.01.2020
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki0,2%0,2%20,1%10,1%8,9%11,6%
Kehittyneet maat0,7%0,7%21,9%10,5%9,4%12,4%
Suomi2,2%2,2%12,6%9,5%8,1%8,8%
Eurooppa-1,3%-1,3%17,2%7,2%4,9%8,0%
USA1,5%1,5%25,5%13,0%12,0%15,9%
Japani-0,4%-0,4%18,6%9,4%9,8%11,2%
Kehittyvät maat-3,4%-3,4%7,5%7,0%4,9%6,2%
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma2,8%2,8%8,6%3,2%2,8%4,9%
Eurooppa3,8%3,8%12,6%6,3%3,7%6,3%
USA5,1%5,1%16,6%4,2%2,8%7,0%
Kehittyvät maat2,4%2,4%13,6%5,1%5,9%8,9%
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa1,2%1,2%6,8%3,2%2,4%3,7%
USA3,7%3,7%18,6%5,7%4,9%8,1%
Kehittyvät maat3,2%3,2%18,1%6,6%7,3%9,0%
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,1%0,1%7,4%3,4%3,5%6,0%
USA1,1%1,1%12,7%4,5%5,3%9,0%
Kehittyvät maat2,6%2,6%14,4%5,0%9,3%10,1%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Pörssikurssien tammikuussa saavutetulle ennätystasolle haetaan nyt katetta toivotuista paranevista tuloksista ja elpyvistä talousnäkymistä. Tammikuussa anti näiden toiveiden täyttymiseksi näyttää kuitenkin jääneen vähäiseksi. Viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloskausi on vielä meneillään, mutta se tiedetään, ettei suurta positiivista yllätystä tuloksista markkinoille saatu. Amerikkalaisyhtiöiden tuloskasvu on jäämässä nollan pintaan edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja Euroopassakin kasvu on latistumassa nollille ja siten selvästi odotettua heikommaksi. Markkinoilla odotetaan pörssiyhtiöiden tulosten kääntyvän tänä vuonna selvään ja kiihtyvään kasvuun, mutta nyt koetun tuloskauden myötä nämä kasvutoiveet näyttävät ainakin hieman alentuvan. 

Viime vuonna pörssiyhtiöiden tulokset heikkenivät edellisvuoteen verrattuna, mutta alenema oli niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin maltillista, parin prosentin luokkaa. Tänä vuonna tulosten on ennakoitu kääntyvän kasvuun. Alkuvuoden neljännesten osalta tulosten odotetaan paranevan muutamalla prosentilla ja loppuvuonna tuloskasvuksi ennakoidaan yli 10 %:n lukemia. Markkinoilla näiden kasvuodotusten tueksi tarvitaan tietysti myös talouskasvun tukea. Maailmanmittapuussa talouskasvu oli viime vuonna alimmillaan sitten finanssikriisin kauppasodan seurauksena ja teollisuustuotannon supistuessa. Niinpä talouskasvulle on odotettu piristymistä Kiinan ja Yhdysvaltain sopimasta välirauhasta kauppasotaan. 

Helmikuun alkuun tultaessa pörsseissä on nähty pientä hermostumista tulevan kehityksen suhteen. Ennakoivat suhdannemittarit eivät ole alkuvuonna ponnahtaneet ainakaan siinä määrin kuin varmasti ehdittiin toivoa. Osa teollisuuden suhdanneluotauksista jopa aleni, mikä jatkuessaan romuttaa toiveet laajemmasta talouskasvun piristymisestä. Markkinoilla pörssiyhtiöiden tulosennusteita onkin hieman alennettu alkuvuoden osalta, mutta toistaiseksi vain marginaalisesti. 

Sijoittajien näkökulmasta pörsseissä on lähiviikkoina ja kuukausina todisteiden aika. Ennätystasoilla hiippailevat pörssit ja osin historiallisesti korkeat arvostustasot vaativat tuekseen todisteita parempien tulosten ajan koittamisesta. Mikäli kiinalainen virusepidemia saadaan pian pois markkinoiden tieltä ja yrityksiltä saadaan aiempaa luottavaisempia arvioita kasvunäkymistään, voidaan osakemarkkinoilla pitää kiinni toiveikkuudesta. Pettymykset kasvunäkymien suhteen sen sijaan antavat hyvän syyn korjausliikkeelle.

 

Suhdannekuva. Eurooppalaiset suhdanneindeksit toipuivat vuoden alussa, mutta vain vaivoin. Vahva työllisyystilanne ylläpitää edelleen prosentin vauhdissa sinnittelevää talouskasvua, mutta teollisuuden osalta näkymät ovat edelleen nihkeitä. Eurooppalainen teollisuustuotanto on supistunut jo vuoden ajan eivätkä yritykset edelleenkään näe selvempää kasvukäännettä. Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kauppasovun odotetaan parantavan kansainvälisen kaupan näkymiä ja innostavan investointeihin, mutta selviä merkkejä tästä ei vielä olla nähty.   

Yhdysvalloissa vahva kotimarkkinasektori ylläpitää parin prosentin talouskasvua, mutta amerikkalainen teollisuustuotanto on yhä paineessa. Piristymistä ei juuri ollut havaittavissa ennakoivissa teollisuusyritysten suhdannemittauksissa ja markkinoille tämä on ollut selvä pettymys. Lopulta kansallisen ISM-indeksin toipuminen jälleen antoi toivoa elpymisestä, mutta lisävahvistusta kaivataan. Kiinassa talousmittarit viime vuoden lopulta olivat odotuksiin nähden jopa yllättävänkin vahvoja, mutta nyt virusepidemian vaikutuksesta on syytä ennakoida erittäin heikkoja lukuja alkuvuodelle.  

Markkinoiden näkökulmasta alkuvuoden nihkeys talouskehityksen suhteen on toivottavasti vain viive kaivatun elpymisen osalta. Jos ja kun virusepidemia rauhoittuu, kiritään reaalitalouden puolella kiinni menetettyä kauppaa ja tuotantoa, mikä puolestaan voi sysätä talouskasvun hyvään vauhtiin kevään edetessä.  

 

Korkomarkkinat. Viime vuoden lopulla nähty varovainen korkojen nousutrendi taittui laskuksi tammikuussa. Odotettua pehmeämmät suhdannenäkymät ja virusepidemian kohottama riskitaso ovat nostaneet valtiolainojen hintoja ja niiden vanavedessä myös yrityslainojen hintoja. Eurooppalainen ja amerikkalainen korkotaso on painunut alimmilleen sitten viime syksyn. Mikäli korkojen lasku vielä jatkuu, aletaan markkinoilla jälleen hätyytellä uusia historiallisia pohjalukemia korkotasoon.   

Keskuspankkien korkopolitiikka on pysynyt ennallaan eikä markkinoilla odoteta merkittäviä muutoksia myöskään vuoden edetessä. Euroopan keskuspankki työryhmineen pohtii rahapolitiikkansa tavoitteita tämän vuoden loppuun, mutta ilmoitti samalla jatkavansa joukkolainojensa osto-ohjelmaa niin pitkään kuin tarpeen. Yhdysvalloissa keskuspankki jatkaa niin ikään rahamäärän kasvattamista, mikä pitää korko-odotukset markkinoilla matalina. Kaiken kaikkiaan löysän ja halvan rahan aika markkinoilla jatkuu ja tällä massiivisella elvytyksellä on myös jatkossa sijoitusmarkkinoita pönkittävä vaikutus. Osakemarkkinoiden vahvasta kehityksestä iso osa on löysän rahapolitiikan ansiota ja näin näyttäisi olevan myös jatkossa.  

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Tammikuun sijoitustuotot olivat edelleen positiiviset. Maailman osakemarkkinat pysyivät keskimäärin nousussa, mutta tällä kertaa lähes yksinomaan amerikkalaisten osakemarkkinoiden ansiosta. Korkosijoituksille alkuvuosi oli yllättävän vahva korkojen käännyttyä laskuun ja joukkolinojen hintojen siten noustua. Kehittyvillä markkinoilla sen sijaan osakkeet olivat selvässä laskussa tammikuussa ja markkinoiden näkökulmasta epävarmuus tulevan talouskehityksen osalta näyttäisikin olevan suurinta juuri näissä taloluksissa.  

Mitä sitten alkaneen vuoden kulusta markkinoilla tulisi indeksisijoittajan silmin ajatella? Edelleen vallalla oleva konsensus nojaa vahvasti ainakin jonkinasteisen elpymisen suuntaan niin taloudessa kuin pörssiyhtiöiden tuloksissakin. Kauppasodan pahimpien vaikutusten odotetaan rauhoittuvan ja maailmankaupalle ja sitä seuraavalle teollisuustuotannolle odotetaan piristymistä. Virusepidemia varmasti aiheuttaa viivettä elpymisodotuksiin, mutta koko suhdannekuvaa ei vielä ole heitetty romukoppaan. Ja mikäli yritykset itse alkavat nähdä tulevan aiempaa valoisampana, on markkinoilla myös kaikki syy optimismiin. Lyhyellä tähtäyksellä mahdollinen korjausliike ja kurssilasku maailman pörsseissä on enemmänkin osa markkinoiden luonnetta kuin varsinainen trendikäänne. 

Korkomarkkinoilla tuottonäkymät pysyvät matalina. Positiivisiin tuottoihin ei eurooppalaisilla valtiolainamarkkinoilla päästä muutoin kuin korkojen edelleen alentuessa ja tämä taas edellyttäisi lähes jonkinlaista kriisiskenaariota markkinoille. Dollarikorot ovat sentään positiivisia ja kehittyvien markkinoiden lainapapereista on tuottoja saatavilla, mutta vain valuuttariskin kustannuksella. Tuottohakuisille sijoittajille osakemarkkinoiden mahdollisuudet näyttävät edelleenkin olevan ylivertaisia korkosijoituksiin nähden.