Sijoittajakirje elokuu 2019

EKP TUOTTOJEN TAKUUMIEHENÄ

Keskikesän sijoitusmarkkinoilla ei koettu yllätyksiä sen enempää talouskehityksessä kuin yritysten tuloksissakaan. Talousnäkymät ovat pysyneet hyvin varovaisina ja pörssiyhtiöiden tulosten kasvu pysähtyi. Sijoitusmarkkinoilla mennyt heinäkuu oli kuitenkin sijoittajille edelleen mainio. Pörssiosakkeet kallistuivat ja korkosijoituksetkin antoivat kelpo tuoton. Hyviä sijoitustuottoja siivittivät keskuspankkien linjaukset. Korkotaso on ja pysyy äärimmäisen matalana, minkä lisäksi uutta elvytystä markkinoille on luvassa ainakin euroalueella.   

Eurooppalaisille sijoittajille parhaat tuotot heinäkuussa tulivatkin keskuspankin tuella. EKP:n sinänsä odotettu ilmoitus lisäelvytyksestä sysäsi euron kurssin laskuun valuuttamarkkinoilla ja niinpä valuuttamääräisten sijoitusten arvot sijoittajien salkuissa kallistuivat. Yhdysvalloissa puolestaan keskuspankin koronalennus oli markkinoille selvä merkki Fedin halusta tukea talouskasvua, vaikka kasvu on maassa ollut vielä kaikin puolin vankalla tolalla. Niin osake- kuin korkomarkkinoillakin matalat korot nostavat arvostustasoa. 

Pidemmällä tähtäyksellä matalien korkonäkymien lisäksi tarvitaan myös kasvua. Osakkeiden hinnoittelu ei voi jatkaa nousuaan pelkän korkotuen varassa kovinkaan pitkään. Markkinoilla on ennakoitu, että nyt koettu tuloskasvun pysähtyminen jäisi lyhytaikaiseksi ja uutta kasvua ennakoidaan jo loppuvuodelle. Kesän tuloskauden yhteydessä kuitenkin oli nähtävissä, että odotukset kasvukäänteestä lykkääntyvät ja syksyn lähestyessä markkinoilla varmasti puntaroidaan laajemmin talousnäkymiä. Tämänhetkisten mittareiden valossa nopeaa positiivista käännettä ei ole luvassa.  

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.7.2019
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki2,6%19,7%8,2%10,3%10,5%11,9%
Kehittyneet maat2,8%20,7%8,9%10,6%11,1%12,6%
Suomi-1,2%10,8%-4,1%7,8%8,4%9,5%
Eurooppa0,3%16,6%1,6%7,1%5,5%8,3%
USA3,8%23,4%12,9%12,9%14,7%16,1%
Japani2,7%12,8%5,6%9,3%11,5%10,8%
Kehittyvät maat1,0%12,1%2,8%8,6%5,7%7,1%
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma1,6%7,4%11,2%0,6%4,9%5,2%
Eurooppa2,5%11,6%12,6%2,6%5,5%6,2%
USA2,5%10,7%17,5%0,9%7,1%6,7%
Kehittyvät maat3,4%14,9%15,5%5,0%8,5%9,8%
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa1,5%8,2%7,5%2,4%2,9%4,1%
USA3,0%13,2%16,1%3,8%8,1%8,4%
Kehittyvät maat3,4%13,8%16,6%6,0%8,9%9,7%
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,7%7,3%3,8%3,8%3,3%7,4%
USA3,0%13,5%12,3%6,4%8,0%9,8%
Kehittyvät maat3,4%13,3%15,1%6,5%9,6%12,9%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Osakekurssien noususta huolimatta näkymät ovat kesän mittaan heikentyneet. Kesän kurssinousu selittyy lähes kokonaisuudessaan keskuspankkien pehmenneellä korkolinjalla. Sen sijaan pörssiyhtiöiden tuloskehitys on ollut vaisua ja odotukset tulevasta tuloskunnosta ovat laimentuneet. Niinpä kesän kurssinousu näkyy suoraan pörssiosakkeiden kohonneena arvostustasona suhteessa pörssiyhtiöiltä odotettuun tuloskehitykseen.  

Meneillään olevan tuloskauden osalta näyttää siltä, etteivät pörssiyhtiöt tällä kertaa onnistuneet ylittämään markkinoiden tulosennusteita aiemmassa laajuudessaan. Eurooppalaisten yhtiöiden tulokset polkivat kutakuinkin paikoillaan viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja Yhdysvalloissa tulokset heikkenivät. Näin markkinoilla myös odotettiin tapahtuvan ennen tuloskauden alkua, mutta tyypillisesti raportoidut tulokset ovat sitten olleet jonkin verran parempia kuin mitä ennustettiin. Nyt näin ei siis näytä käyvän.  

Analyytikot ennakoivat aiemmin myös, että pörssiyhtiöiden tulokset kääntyvät kasvuun jo loppukesän aikana. Tulosjulkistusten myötä ennusteet ovat muuttuneet aiempaa varovaisemmiksi ja Wall Streetillä positiivisen tuloskäänteen ennakoidaan nyt lykkääntyvän vuoden viimeiselle neljännekselle. Selvää on, että odotukset positiivisesta tuloskäänteestä ovat vähintäänkin toiveikkaita ottaen huomioon samanaikainen yleinen talousodotusten velttous. 

Nyt raportoiduista tuloksista voidaan löytää positiivista lähinnä maltillisuuden kautta. Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tulosheikennys oli loivaa, nykytiedoin -2,7 %, ja eurooppalaisten pörssiyhtiöiden tulokset pysyttelivät niukin naukin kasvussa, +0,5%. Tulostaantuma ei siis näytä erityisen jyrkältä, semminkin kun vertailukohtana ovat vuodentakaiset ennätysluvut. Myöskään loppukesälle ei odoteta suurempaa pudotusta. 

 

Suhdannekuva. Teollisuuden näkymät ovat yhä varovaisia. Euroopassa murheenkryyninä on saksalainen teollisuus, minkä suhdanneodotukset valuivat kesän aikana alimmilleen kolmeen vuoteen ennakoiden tuotannon supistumisen jatkuvan loppuvuonna. Laajemmin Euroopassa tosin teollisuuden odotukset ovat kesän aikana polkeneet paikoillaan ilman uutta pudotusta. Yhdysvalloissa teollisuuden odotukset ovat edelleen heikentyneet ja tuotannon kasvu näyttää loppuvuoden aikana lässähtävän nolliin. Suhdanneodotusten valossa tulosparannuksia teollisuusyrityksille ei kannata haikailla. 

Mielenkiintoisimmat tuotantoluvut kesällä saatiin Kiinasta. Kauppasodasta huolimatta maan teollisuustuotannon kasvun kerrottiin alkukesästä kiihtyneen. Myös Kiinan vähittäiskaupan kasvun kerrottiin nousseen. Lukuja voitaneen selittää Kiinan elvytystoimilla tai sitten edessä voi olla huomattavan heikkoja lukuja.  

Yksityinen kulutus on edelleen talouden vaatimatonta kasvua ylläpitävä voima. Erittäin vahvana pysynyt työllisyystilanne suosii kuluttajia ja kuluttajien parissa luottamus on yhä korkealla, Yhdysvalloissa jopa lähes ennätystasollaan. Matala korkotaso tukee sijoitusmarkkinoiden ohella myös kuluttajien mielialoja. Jos teollisuuden alakulo kuitenkin jatkuu ja syvenee, tullaan jatkossa myös kuluttajien osalta näkemään varovaisuuden lisääntymistä ja näin syntyvä kierre uhkaa painaa ainakin länsimaiden talouksia kohti taantumaa. 

  

Korkomarkkinat. Keskuspankkien korkolinjan käänne kesän aikana oli markkinoilla hyvin ennakoitu. Mediassa on huomautettu tämän ennakoinnin olleen jopa niin hyvää, että keskuspankkien on epäilty käänteessään seuranneen pikemminkin markkinoiden toiveita kuin varsinaista reaalitalouden kehitystä. Joka tapauksessa markkinoilla on nyt hyvä syy olettaa korkolinjan pysyvän äärimmäisen pehmeänä niin kauan kuin silmä siintää.   

Euroopan keskuspankki ilmoitti heinäkuussa ottavansa jälleen uudet määrällisen elvytyksen keinot käyttöön, vain puoli vuotta aiempien päätyttyä. Tarkempia yksityiskohtia saadaan syksyn lähestyessä, mutta markkinoilla on syytä olettaa EKP:n aloittavan korkopapereiden osto-ohjelman uudelleen. Tämän odotuksen seurauksena eurooppalaiset korot ovat laskeneet kesän aikana uusiin historiallisiin pohjalukemiinsa. Saksan 10-vuotinen korko painui 0,46 %:in, mikä on jo alle keskuspankin -0,4 %:n talletuskoron. EKP:n entistäkin löysemmän rahapolitiikan seurauksena myös euron kurssi putosi valuuttamarkkinoilla. 

Yhdysvalloissa Fed alensi ohjauskorkojaan odotetusti, mutta kommentoi ratkaisunsa yhteydessä, ettei markkinoilla kannata odottaa pidempää koronalennusten sarjaa. Jatkossa korkojen suunta on keskuspankin mukaan riippuvainen talouskehityksestä ja markkinoilla voidaan hyvin olettaa korkojen siten laskevan edelleen, jos ja kun amerikkalaisetkin suhdannenäkymät jatkavat viilenemistään. 

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Matalat korot ja Euroopassa edessä oleva keskuspankin setelielvytys ovat sijoittajille ilman muuta positiivisia. Finanssikriisin jälkeen markkinoilla on jo reilun vuosikymmenen ajan pidetty keskuspankkeja markkinoiden takuumiehenä kaikkia mahdollisia riskejä vastaan, niin nytkin. Alentuneet korot ovat antaneet sijoittajille hyviä tuottoja niin korko- kuin osakesijoituksissakin. Mutta pelkästään mataliin korkoihin tarrautuminen ei pidemmän päälle riitä vaan myös talouskasvua tarvitaan tuottojen aikaansaamiseksi.  

Kesän aikana markkinoilla saatiin nauttia maltillisten korkonäkymien vahvistumisesta. Osakekurssien nousu jatkui, korkosijoitukset kallistuivat korkojen alentuessa ja bonuksena euromääräisille sijoittajille yhteisvaluutan arvo laski. Reaalimaailman puolella kehitys ei kuitenkaan ollut mairittelevaa. Suhdannenäkymät ovat pysyneet vaisuina tai edelleen heikkenevinä. Pörssiyhtiöiden tulokset polkevat paikoillaan tai heikkenevät. Osakkeiden hinnoittelu on jälleen kohonnut historiallisessa tarkastelussa kalliimpaan laitaan. Kuinka kauan markkinoilla voidaan tuudittautua matalien korkojen pehmusteisiin? 

Syksyn taas lähestyessä epävarmuuden markkinoilla voi olettaa ainakin jossain määrin lisääntyvän. Meneillään oleva kolmas vuosineljännes on lomakauden johdosta luonteeltaankin vuoden heikoin. Yhdistettynä heikkeneviin suhdanneodotuksiin ja markkinoiden vaisuihin tulosodotuksiin ei tarvita paljoakaan, jotta sijoitusmarkkinoilla hermostuttaisiin. Korkeita pörssiosakkeiden hintoja voidaan toki perustella matalien korkojen vaikutuksella, mutta ei loputtomiin. Ja riskitekijöitä markkinoille on syksyn mittaan tarjolla. Hallitsematon Brexit näyttää yhä todennäköisemmältä eivätkä kauppaneuvottelut Kiinan ja Yhdysvaltain välillä näytä etenevän. 

Pitäisikö indeksisijoittajan sitten muuttaa omia painotuksiaan? Tähän vastaus on tuttuun tapaan ei. Markkinat ovat parhaan kykynsä mukaan hinnoitelleet tulevan kehityksen tälläkin kertaa. Markkinoilla tiedetään, että edessämme on varovaisen kasvun tai jopa loivan taantuman kausi, jonka yli purjehditaan matalien korkojen tyvenen kautta.