Sijoittajakirje Elokuu 2017

Kesän mittaan talouskehityksessä ei ole koettu yllätyksiä. Talouskasvu on jatkunut vakaana ja suhdanneodotukset pysyneet edelleen korkealla tasolla. Kaikkein myönteisintä kehitys on suhteellisesti ottaen ollut Euroopassa. Sijoitusmarkkinoille hyvä talouskasvuympäristö on heijastunut odotettuakin vahvempana tuloskautena. Euromääräisen sijoittajan kannalta tosin yhteisvaluutta euron voimakas vahvistuminen markkinoilla on latistanut muilta markkinoilta saatuja tuottoja.

Pörsseissä kesän tuloskauteen on suhtauduttu maltillisesti. Amerikkalaisissa pörsseissä rikottiin jälleen ennätystasoja indekseissä heinäkuun lopussa, mutta eurooppalaisissa pörsseissä meno on ollut vaatimattomampaa. Pörssiyhtiöiden tulokset ovat Yhdysvalloissa olleet selvästi ennakoitua parempia ja tuloskasvu lähentelee 10 %:n tasoa ennusteiden oltua noin 6 %:n lukemissa ennen tuloskauden alkua. Kaikkein myönteisin uutinen yhtiöiden luvuissa oli kuitenkin liikevaihdon ripeä kasvu. Myynti ylitti ennusteet lähes ennätysmäisen suurella marginaalilla ja kasvava liikevaihto ennakoi hyvää niin tulosten kuin koko talouskasvunkin kannalta jatkossa. Euroopassa tuloskasvu on ollut jälleen amerikkalaista parempaa ja kasvuluvut ylittävät 20 %:n tason.

Erinomaisen suhdannetilanteen ja vahvan tuloskasvun valossa myös pörssikurssien voisi olettaa kehittyvän myönteisesti. Näin heinäkuussa kävikin amerikkalaisilla markkinoilla sekä kehittyvillä markkinoilla, mutta Euroopassa kurssit keskimäärin hieman alenivat. Ja selittävä tekijä löytyy valuuttamarkkinoilta. Dollarin kurssi on jatkanut selvässä alamäessä kesän aikana ja nyt taalan arvo on alimmillaan liki kolmeen vuoteen. Eurooppalaisilla markkinoilla heikko dollari latistaa tunnelmaa yritysten kilpailukyvyn heikentyessä ja tulosodotusten latistuessa.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA, %       
31.07.2017      
       
OSAKKEET1 kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a.
       
Maailma kaikki-0,702,1010,6010,9012,005,90
Kehittyneet maat-1,101,209,7011,2012,506,00
Suomi-1,709,2018,8014,2019,606,70
Eurooppa-0,506,1013,106,4010,102,60
Pohjois-Amerikka-1,30-0,708,8013,8014,208,30
Japani-2,20-0,707,3012,4013,105,70
Kehittyvät maat-2,4012,1017,906,705,603,50
       
VALTIONLAINAT1 kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a.
       
Maailma-0,50-4,30-7,605,001,105,10
Eurooppa 0,30-0,20-2,703,804,906,50
USA-3,00-8,30-9,107,502,307,00
Kehittyvät maat 0,80 5,10 1,804,103,905,90
       
YRITYSLAINAT1 kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a.
       
Eurooppa 0,80 1,40 0,402,804,204,70
USA-2,60-6,10-4,508,804,607,90
Kehittyvät maat-2,60-5,50-0,109,105,408,40
       
RISKILAINAT1 kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a.
       
Eurooppa0,70 4,30 7,304,907,406,80
USA-2,40-5,90-4,508,806,409,10
Kehittyvät maat-2,70-4,60 1,709,407,0010,10

Tärkeimmät teemat sijoitusmarkkinoilla:

  • Kestääkö amerikkalaistalouden kasvu tästä pidemmälle? Yhdysvalloissa suhdanneodotukset ovat edelleen korkealla tasolla, mutta paras nousuvaihe näyttäisi jääneen alkukesään. Jos odotukset syksyn koettaessa heikkenevät, synkistyvät myös markkinoiden tunnelmat.
  • Jatkaako dollari vielä heikkenemistään? Jos talouskasvu Yhdysvalloissa hiipuu, vähenevät paineet myös keskuspankin koronnostoaikeille ja tämän pelätään painavan dollarin kurssia entisestään.
  • Riittääkö eurooppalaisen talouden kasvuvauhti vaikka amerikkalaistalous hidastuisi? Juuri nyt vanhalla mantereella on meneillään noususuhdanteen kiihtymisvaihe, mutta jos maailmalla näkymät synkkenevät, saattaa vauhti hiipua myös Euroopassa.
  • Jatkaako Euroopan keskuspankki äärimmäisen maltillista korkopolitiikkaansa vaikka eurooppalainen talous on parhaassa imussa vuosikausiin? Korkojen nousu latistaisi markkinoiden tunnelmia kenties nopeastikin.
  • Ajautuuko Trumpin hallinnon poliittinen päätöksenteko täydelliseen halvaannukseen? Markkinoilla on jo jouduttu pahasti pettymään odotetun verouudistuksen sekä elvytysohjelman lykkääntymiseen.

 

Indeksisijoittajan pohdintaa sijoitusmarkkinoista

Datan valossa sijoitusmarkkinoiden tila ei voisi olla parempi. Talouskasvu on maailmalla kiihtynyt ja nyt meneillään oleva suhdannenousu vielä kiihtymisvaiheessa. Yritysten tulokset ovat parantuneet kohisten ja nyt myös liikevaihtoluvut ovat kääntyneet vankkaan kasvuun. Tulosten osalta myönteistä on myös se, että yritysten raportoimat luvut ovat olleet systemaattisesti ja reippaalla marginaalilla parempia kuin mitä markkinoilla on osattu ennustaa. Toisaalta korkotaso on edelleen pysynyt äärimmäisen matalana eikä inflaatiokaan näytä uhkaavan. Kaiken tämän valossa sijoitusmarkkinoilla tulisi olla lähes euforinen tunnelma.

Heinäkuun markkinakehitys ei kuitenkaan ollut mitenkään hurmoshenkinen, ei ainakaan eurooppalaisten sijoittajien näkökulmasta. Totta on, että pörssi-indeksit kohosivat ennätystasoilleen Wall Streetillä sekä laajasti ottaen kehittyvillä markkinoilla, mutta Euroopassa heinäkuussa jäätiin hieman miinukselle. Lattea eurooppalainen tunnelma selittyykin puhtaasti valuuttamarkkinoiden paineella. Vahvan eurooppalaisen talouskehityksen ja toisaalta sekasortoisen Trumpin politiikan myötä yhteisvaluutta on vahvistunut voimakkaasti suhteessa dollariin. Heikentyneen dollarin johdosta myös eurooppalaisten sijoittajien tuotot muualta maailmasta jäivät miinusmerkkisiksi heinäkuussa.

Mitä sitten valuuttamarkkinoiden liikkeistä tulisi ajatella? Valuuttakurssien ennustaminen on tunnetusti mahdotonta. Paineet dollaria kohtaan ovat kuitenkin ymmärrettäviä. Markkinoilla on jouduttu pahasti pettymään Trumpin hallinnon lupailemien suurten talouspoliittisten uudistusten suhteen. Erityisesti markkinoita harmittaa suuren yritysverouudistuksen lykkääntyminen hamaan tulevaisuuteen. Alkuvuonna odotettiin, että verouudistus saataisiin voimaan jo ensi vuoden alusta, mutta nyt tämä haave näyttää epätoivoiselta. Myöskään lupaillusta elvytysohjelmasta ei ole kuultu mitään. Poliittisten karikoiden lisäksi Yhdysvaltain talouskasvun lakipiste saattaa olla jo taaksejäänyttä. Kesän aikana suhdannebarometrit niin teollisuuden kuin palvelusektorinkin osalta heikkenivät alkukesän huippulukemistaan. Työllisyystilanne puolestaan on jo valmiiksi niin hyvällä tasolla, että lisäparannusten ennakoiminen olisi uskaliasta. Niinpä kovien talouslukujen valossa näyttää siltä, ettei myöskään keskuspankin korkolinjaan ole tulossa merkittävää kiristystä lähikuukausina. Kaikki tämä heikentää odotuksia dollarin kurssia kohtaan.

Euroopassa tilanne on lähes päinvastainen. Talouskasvu on kiihtynyt odotettuakin ripeämmin, suhdanneodotukset ovat pysyneet huippukorkeina ja investointitahti kiihtynyt nopeasti. Myös poliittisella puolella Eurooppa vaikuttaa huomattavasti vakaammalta Brexit-neuvotteluista huolimatta. Ja kaiken lisäksi inflaatio näyttäisi olevan pikemminkin hidastumaan päin, osin vahvan euron vaikutuksesta. Nämä tekijät luonnollisesti tukevat euron kurssia. Sijoitusmarkkinoiden kannalta mielenkiintoista onkin nähdä, kuinka hyvin eurooppalaisen talouskehityksen myötätuuli kantaa, jos amerikkalaistalous hidastaa kasvuaan.

Muualla maailmassa kasvu on niin ikään kiihtynyt. Kiinassa kevätkausi yllätti myönteisesti, mutta heinäkuun lukujen valossa tahti saattaisi syksyä kohti jälleen hieman hidastua. Myös valtaosalle muita kehittyviä talouksia heikko dollari tuottaa enemmän harmia kuin hyötyä. Niinpä dollarin heikkenemiselle toivotaan stoppia myös kehittyvillä markkinoilla.

Korkomarkkinoilla kesä on edennyt lähes lamaantunein liikkein. Keskuspankeilta ei ole tullut uusia linjauksia ja toisaalta inflaatiopaineet ovat sitkeästi pysyneet vähäisinä. Markkinoiden arvioiden mukaan suurempia korkomuutoksia ei nähtäisi loppuvuonnakaan. Valtionlainojen näkymille odotukset ovat näin ollen vakaat ja tuottotaso yhä matala. Yrityslainojen osalta myönteinen talousympäristö pitää luottotappioriskin pienenä, mutta koska yrityslainojen marginaali on jo valmiiksi äärimmäisen matala, ei yrityslainoistakaan ole syytä odottaa mitään poikkeuksellisia tuottoja jatkossa.