Riippumattomuuden filosofia – asiakkaan etu edellä

Riippumattomuus on käsite, joka tulee ihmisen perustavanlaatuisesta pyrkimyksestä olla vapaa. Vapaus voi olla taloudellista riippumattomuutta tai henkistä vapautta käyttäytymistä rajoittavista uskomuksista ja kahleista. Filosofisesti tarkasteltuna riippumattomuus on sekä vapautta että vastuuta. Se on vapautta valita, mutta samalla se on vastuuta valinnoista.

Kun puhumme riippumattomasta varainhoitajasta, puhumme toimijasta, joka on vapaa valitsemaan sijoituskohteet ilman ulkopuolisia intressejä tai sisäisiä paineita. Tämä vapaus mahdollistaa objektiivisen ja parhaan mahdollisen valinnan asiakkaan eduksi ja lisäksi asettaa varainhoitajalle suuren vastuun olla oikeassa ja tehdä oikeita valintoja.

Indeksirahastoilla parasta tuottoa osake- ja korkomarkkinoilta

Indeksirahastot (ETF) ovat riippumattomalle varainhoitajalle ykkösvalinta. Ne tarjoavat laajaa hajautusta, läpinäkyvyyttä, kustannustehokkuutta ja helppoutta kaikille sijoittajille. Voidaan ajatella, että ETF:t edustavat demokratiaa sijoitusmaailmassa. Ne ovat kaikkien saatavilla, niitä on lukematon määrä, ja ne mahdollistavat sijoittamisen moniin eri kohteisiin yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti. Historiallisia tuottoja verrattaessa ne ovat pitkällä aikajänteellä tuottaneet paremmin kuin suurin osa aktiivisista sijoitusrahastoista. Yhdysvalloissa SPIVAn (S&P Indices vs. Active) viimeisimmän markkinatutkimuksen mukaan ETF:iin sijoittavilla kotitalouksilla on enemmän varallisuutta kuin aktiivisiin rahastoihin tai suoriin osakkeisiin sijoittavilla. Trendit seuraavat hitaasti Suomea, mutta tähän suuntaan ollaan Suomessakin menossa kiinnostuksen kasvaessa indeksirahastoja kohtaan. Vaikka Index Varainhoito on vahvasti profiloitunut indeksisijoittamisen puolestapuhujana, niin kaikille markkinoille indeksisijoituksilla ei harmillisesti pääse. Olemmekin myös kartoittaneet mahdollisuuksia laajentaa valikoimaamme vaihtoehtoisten sijoitusten osalta. Tulemme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin myös tältä osalta, jotta saamme tarjontaamme ja mallisalkkujamme monipuolisemmaksi.

Kokemus kunniaan

Ammattitaito ja kokemus ovat avainasemassa, kun puhumme riippumattomuudesta. Riippumattomuus ei itsessään takaa menestystä tai oikeita valintoja. Se on vain työkalu, joka on niin hyvä kuin sen käyttäjä. Ammattitaito ja kokemus ovat ne, jotka ohjaavat riippumatonta varainhoitajaa tekemään oikeita valintoja ja näkemään markkinoiden mahdollisuudet ja riskit. Index Varainhoidon 15 henkilön osaavan tiimin yhteenlaskettu työkokemus sijoitusalalta on yli 300 vuotta, mikä tarkoittaa keskimäärin 20 vuoden kokemusta per henkilö. Tällä laajalla kokemuksella sijoitusmarkkinoista sekä -tuotteista pyrimme löytämään asiakassalkkuihimme markkinoiden parhaat ja toimivimmat tuotteet.

Riippumattomuus on myös vastuullisuutta

Riippumattomuus vaatii rohkeutta tehdä omia valintoja sekä jatkuvaa opiskelua ja hereillä oloa sijoitusmarkkinoiden ajankohtaisista trendeistä. Kokemuksen ja oppimisen kautta nöyrä sijoittaja tunnustaa, että markkinoiden voittaminen pitkässä juoksussa on äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta.  Yhteiskunta on menossa kohti vastuullisempaa suuntaa. Erityisesti sijoitusmarkkinoilla tämä näkyy: rehellisyys sekä avoimuus ovat olennainen osa vastuullisuutta. Riippumattomuuden voidaankin viime kädessä ajatella olevan tärkeä elementti vastuullisessa toiminnassa, koska sen myötä korostuvat seuraavat asiat: objektiivisuus valita parhaat mahdolliset sijoitusratkaisut, läpinäkyvyys kustannusten osalta, vastuullisten sijoitusmallien monipuolisuus ja asiakkaan etujen ensisijaisuus. Viime kädessä kaiken toiminnan tulisikin tähdätä asiakkaan etujen asettamiseen etusijalle. Riippumattomuus on hyve.

Lähde:

https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/spiva-us/