Ovatko aktiiviset sijoitusrahastot pärjänneet markkinatuotoille?

Yhdysvaltalainen S&P Dow Jones Indices julkaisee säännöllisesti kattavan analyysin siitä, miten eri omaisuusluokissa aktiiviset sijoitusrahastot ovat tuottaneet markkinaindekseihin verrattuna. SPIVA (S&P Indices vs Active) -tutkimuksen lopputuloksena on jo vuosien ajan ollut se, että aktiiviset sijoitusrahastot keskimäärin häviävät vertailuindekseilleen, ja häviämisen todennäköisyys kasvaa, kun sijoitusaika pitenee. Nämä tilastot on juuri päivitetty vuoden 2023 osalta.

Tuorein SPIVA-tutkimus sisältää jälleen kerran kattavasti aineistoa aktiivisten sijoitusrahastojen vaikeuksista pärjätä markkinatuotoille sekä Yhdysvalloissa että muillakin maantieteellisillä alueilla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suuriin yhtiöihin sijoittavista aktiivisista sijoitusrahastoista 60 % hävisi Yhdysvaltojen osakemarkkinaa kuvaavalle S&P 500 -indeksille. Viimeisen 23 vuoden aikana on ollut ainoastaan 3 yksittäistä vuotta, jolloin yli puolet aktiivirahastoista on USA:ssa tuottanut S&P 500- indeksiä paremmin. Viiden vuoden tarkastelujaksolla vain noin 20 % aktiivisista sijoitusrahastoista, joiden sijoitusuniversumi oli Yhdysvaltojen isoimmat yritykset, pärjäsi markkinatuotoille!

Globaalien markkinoiden aktiivirahastojen suoriutumiset olivat 2023 vielä heikommat kuin USA:n osalta. Tutkimuksen mukaan globaalien osakemarkkinoiden rahastoista n. 74 % hävisi markkinaindeksille. Viiden vuoden tarkastelujaksolla vain noin 17 % aktiivisista sijoitusrahastoista, joiden sijoitusuniversumi oli globaalit osakemarkkinat, pärjäsivät markkinatuotoille. Tämä sama tarina toistuu useissa eri sijoitusluokissa ja maantieteellisillä alueilla.

Tutkimuksen jonkinlaisena valopilkkuna on pienyhtiöihin sijoittavien rahastojen vertailu. Vuonna 2023 yli puolet (52 %) yhdysvaltalaisiin pienyhtiöihin sijoittavista rahastoista oli voittanut vertailuindeksinsä. Hyvä kuitenkin huomata, että jo kolmen vuoden vertailujaksolla selvästi yli puolet oli hävinnyt, ja ero kasvaa, kun tarkastellaan pitempää aikaväliä.

 

Lyhyellä aikavälillä aktiivisten sijoitusrahastojen todennäköisyys onnistua on kohtalainen, mutta pidemmällä aikavälillä todennäköisyydet laskevat merkittävästi.

 

Vaikka salkunhoitajat tekevät parhaansa, säännöllisen ylituoton tekeminen eli indeksin voittaminen on käytännössä vaikeaa, ja vielä vaikeampaa pitkällä aikavälillä. Samalla voittajien ennustaminen etukäteen on lähes mahdotonta.

Pitkällä aikavälillä on vielä muistettava aktiivisten sijoitusrahastojen ns. selviytymisaste (survivorship-%) eli minkä verran sijoitusrahastoja pysyy toiminnassa ja avoinna sijoittajille. Sijoitusrahastoja lopetetaan tai fuusioidaan heikon tuottokehityksen myötä tai hallinnoitavien varojen jäädessä liian pieneksi. USA:ssa viimeisen 10 vuoden aikana noin kolmannes sijoitusrahastoista on lopetettu matkan varrella.

SPIVA-tutkimus kertoo siitä, miten hyvin keskimäärin aktiiviset sijoitusrahastot onnistuvat tavoitteissaan markkinatuoton päihittämisessä. Index Varainhoito on perustamisestaan lähtien toteuttanut sijoitustoimintaa ja sijoitusneuvontaa pääasiassa pörssinoteeratuilla indeksiosuusrahastoilla eli etf:llä. Sijoittajan näkökulmasta indeksisijoituksissa yhdistyvät monta hyötyä niin tuottojen kuin riskienhallinnankin näkökulmasta.

Voi tutustua koko SPIVA tutkimukseen täällä.

Lue myös blogimme ”Aktiivisesti hoidetut rahastot vaikeuksissa myös tänä vuonna – onko joku yllättynyt?”  edellisestä SPIVA-tutkimuksesta lokakuussa 2023