Oman yrityksen myynti -käteiselle uusi koti

Oman yrityksen myynti on ainutkertainen tilanne, joka voi mahdollistaa yrittäjälle taloudellisen riippumattomuuden. Yrityskaupasta saadut rahat tuovat paljon uusia mahdollisuuksia varojen käyttöön. Riskinä on kuitenkin tehdä heräteostoksia sekä hätiköityjä sijoituspäätöksiä. Aluksi onkin tärkeätä pysähtyä, miettiä omia arvoja ja tavoitteita sekä tehdä suunnitelma oman tulevaisuuden ja varallisuuden osalta. Hyvä suunnitelma toimii sijoitustoiminnan tukena pitkällä aikavälillä. 

Oman yrityksen myynti on yrittäjälle henkisesti iso päätös ja käytännössä usein pitkä prosessi ennen kuin kauppasumma on omalla pankkitilillä. Tällöin yrittäjälle koittaakin uusi tilanne. Kun aikaisemmin aika on mennyt oman yrityksen hoitamiseen, on yrittäjällä nyt mahdollisuus pysähtyä, vetää henkeä ja miettiä tulevaisuutta sekä työnteon että varallisuuden osalta. 

Yrityskaupasta saadut rahat voivat kuitenkin polttaa näpeissä ja on kiire tehdä ratkaisuja. Vihdoinkin voi olla esimerkiksi mahdollisuus ostaa isompi asunto. Lisäksi houkutuksena voi olla tarve hankkia asiaankuuluvat pelit ja lelut, joilla osoittaa vaurastunutta tilannetta. Samalla pankkien ja sijoitusyhtiöiden myyjät painavat päälle, jotta varat tulisi sijoitettua mahdollisimman pikaisesti myyjää edustavan organisaation sijoitustuotteisiin. Tässä vaiheessa onkin tärkeätä laittaa jäitä hattuun ja ottaa aikalisä rahojen sijoittamisen osalta. 

Pysähdy, kuuntele itseäsi ja tee kirjallinen suunnitelma 

Jo kuluneen sanonnan mukaisesti “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Tämä pätee erittäin hyvin myös sijoitustoimintaan. Yrittäjälle voi tulla tunne kuin pikkulapselle karkkikaupassa – valtaisa määrä toistaan houkuttelevampia vaihtoehtoja, mihin kaikkeen varoja voisi sijoittaa, eikä raha ole ongelma. Ostosten lopputuloksena voikin sitten olla melkoinen sekametelisoppa, hetken euforia ja lopulta katumus, että mitä kaikkea sitä onkaan tullut ostettua. 

Siispä, koskaan ei saa olla niin kiire sijoittamaan yrityskaupassa tienattuja varoja, etteikö ehtisi ensin tekemään kirjallista suunnitelmaa joko itse tai ammattilaisen avulla. Tämä auttaa yrittäjää pysähtymään ja pohtimaan omia tarpeita sekä arvoja pitkällä aikavälillä. Kauppasummalla voikin olla erilaisia käyttötarpeita: oman elämisen laadun lisääminen, investointi uuteen yritykseen tai pitkäaikainen sijoittaminen. Mitkään näistä eivät ole toisistaan poissulkevia vaihtoehtoja. 

Mikäli yrittäjä päätyy sijoittamaan osa varoista, niin tällöin on tärkeintä määritellä, mikä on sijoitustoiminnan tarkoitus ja mitkä ovat sijoitustoiminnan tavoitteet. Jokaisella sijoittajalla on oma henkilökohtainen tarkoitus ja tavoitteet sijoitustoiminnalle, joten näitä asioita on tärkeätä miettiä rauhassa omien, henkilökohtaisten arvojen ja tavoitteiden pohjalta. Tähän ei ole olemassa mitään määrämuotoista patenttivastausta. Lisäksi on tärkeätä huomioida, että kerran määritellyt tavoitteet eivät ole kiveen hakattuja, vaan tavoitteet voivat muuttua matkan varrella. Täten on tärkeätä, että sijoitussuunnitelma käydään läpi säännöllisin väliajoin ja päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttunutta tilannetta. 

Kurinalainen toteutus – tärkeintä on aika markkinoilla 

Sijoitustoiminnan toteutus pohjautuu kirjalliselle suunnitelmalle ja samalla suunnitelma toimii pitkän aikavälin ohjenuorana kaikkien sijoituspäätösten osalta. Lisäksi kirjallinen suunnitelma toimii tukena ja turvana vaikeiden aikojen koittaessa, jolloin 10 vuoden sijoitushorisontti voi olla yhtäkkiä 10 minuutin pituinen. Fakta on, että yksikään sijoittaja ei pysty välttymään haastavammilta ajoilta, tai sitten sijoitustoiminnassa ei ole otettu riskiä. Toisaalta ilman riskiä ei ole tuottoakaan. Täten on tärkeätä, että sijoittajan henkilökohtainen riskitaso on sellainen, että sen kanssa voi elää myös yli haastavampien aikojen. 

Sijoittajan saama tuotto tulee markkinoilta pitkällä aikavälillä. Tärkeintä onkin aika markkinoilla, eli varat kannattaa olla sijoitettuna. Sijoittajan kannattaa keskittyä asioihin, joihin hän voi itse vaikuttaa omalla toiminnallaan. Tällaisia asioita ovat hajautus, kustannukset ja verotus. 

  • Hyvä hajautus on sijoittajan ilmainen lounas – mitä paremmin sijoitukset on hajautettu eri omaisuusluokkiin ja eri sijoituskohteisiin, niin sitä pienempi on yksittäisen sijoituskohteen riski. Yrittäjä on ottanut huomattavasti riskiä sijoittamalla varansa omaan yritykseen, joten nyt on aika turvata kovalla työllä ansaittu pääoma laajan hajautuksen avulla. 
  • Kaikki kustannukset vähentävät sijoittajan saamaa tuottoa. Mitä enemmän maksetaan kustannuksia, sitä pienemmäksi sijoittajan saama tuotto jää. Kustannukset tiedetään aina etukäteen, mutta tuottoa ei. Kannattaa siis vertailla ja kilpailuttaa eri vaihtoehtoja, sekä vaatia läpinäkyvästi etukäteen tieto kaikista sijoittamiseen liittyvistä kustannuksista. 
  • Sijoittamiseen liittyvää verotusta ei voi välttää, mutta hyvällä verosuunnittelulla verotusta voidaan lykätä ja tällöin voidaan hyötyä ns. korkoa korolle -efektistä, jolloin sijoitusaikainen tuotto voidaan sijoittaa verottomasti uudelleen. 

Palvelua tai itsepalvelua käytännön sijoituksiin ja raportointiin

Keskeinen asia päätettäväksi on, että käyttääkö sijoitustoiminnan toteutuksessa palvelua vai itsepalvelua. Itsepalvelu on hyvä vaihtoehto, mikäli yrittäjällä riittää aikaa ja osaamista pitkäjänteisen sijoitustoiminnan hoitamiseen. Mikäli oma aika ja osaaminen on rajallista, niin tällöin on suositeltavaa käyttää apuna varainhoidon ammattilaisia. Tällöin voi ulkoistaa sijoitustoiminnan kokonaan tai sopia sijoitusneuvonnasta ja pitää päätöksenteon itsellään. Riippumatta palvelumallista, tärkeintä on muistaa pitää kiinni omasta pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmasta ja toimia pitkäjänteisesti sekä kurinalaisesti oman suunnitelman mukaisesti. 

Sijoitustoiminnan käytännön seuraamista helpottaa säännöllinen ja kattava raportointi. Raportoinnin voi hoitaa joko itse tai kumppanin avulla. Tärkeintä on saada säännöllisesti selkeä kokonaiskuva kaikista sijoituksista sekä niiden kehityksestä. Näin voidaan helposti verrata sijoitustoiminnan käytännön toteutumista kirjalliseen sijoitussuunnitelmaan. Mikäli sijoitustoiminnassa ilmenee poikkeuksia suhteessa omaan suunnitelmaan, voidaan ajantasaisen tiedon avulla nopeasti reagoida tilanteeseen. 

Hyvän suunnitelman, kurinalaisen toteutuksen ja säännöllisen seurannan avulla yrittäjän aika vapautuu muihin asioihin ja oman mielenkiinnon kohteisiin. Lisäksi yrittäjän ei tarvitse huolehtia päivittäin varallisuudestaan. Pitkäjänteisessä sijoittamisessa tärkeintä on noudattaa omaa suunnitelmaa kurinalaisesti – aika markkinoilla tuo sitten tuoton pitkällä aikavälillä.