Mitä isoilla pankeilla on ennusteissa vuodelle 2024?

Marras-joulukuussa maailman isoimmat pankit ja varainhoitajat julkaisevat sijoitusnäkemyksenä tulevalle vuodelle. Luin kymmenen satunnaisesti valitun riittävän suuren toimijan näkemykset vuodelle 2024. Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, vaikka sitä tehtäisiin valtavilla resursseilla.

Päähuomio Yhdysvalloissa, koska se on rahamaailman keskus

 

Monien isojen varainhoitojättien päähuomio on Yhdysvalloissa, joten he julkaisevat yhdysvaltalaiselle SP500-osakeindeksille tavoitehintoja. Yhdysvallat muodostaa maailman osakemarkkinoista yli 60 %, joten SP500-tavoite kertoo osakenäkemyksestä laajemminkin. Osa toimijoista ei kerro suoraan julkisissa lähteissä tarkkoja sijoitusnäkemyksiään ja tavoitteitaan. Alla muutamia poimintoja. Ensin toimijan nimi ja sen perässä SP500-indeksin tavoitehinta vuoden 2024 loppuun ja/tai osakenäkemys. Kirjoitushetkellä SP500:n indeksiluku on 4550.

– Deutsche Bank, 5100 (+12 % nykytasoon), hidastuva inflaatio ja reipas 10 % tuloskasvu.

– Bank of America, 5000, inflaatio hidastuu ja keskuspankit aloittavat koronlaskut. Taloudessa ”soft landing” eli kasvu hidastuu ilman taantumaa.

– Goldman Sachs, 4700, toisaalta riskitön 5 % tuotto tarjoaa heidän mielestään houkuttelevan vaihtoehdon

– UBS, 4700, neutraali, tuottoja tarjolla sekä osakkeista että korkosijoituksista

– Wells Fargo, 4625, riskitön, nykykoroilla korkea ja varma korkotuotto houkuttelee heitä myös

– Morgan Stanley 4500, korkosijoituksissa potentiaalia, osakkeissa vähemmän

– Danske Bank House View, neutraali, hajautettu salkku toimii jälleen

– Blackrock, alipaino osakkeissa, toiveet koronlaskuista ja ”soft landingista” jo ylisuuria. Paljon synkistelyä, mutta ei lopulta merkittävästi poikkea valtavirrasta.

– BNP Paribas, alipaino osakkeissa, odotettu tuloskasvu ei toteudu. Kasvu hidastuu ja keskuspankit aloittavat koronlaskut. Korkotason lasku nostaa korkosijoitusten markkina-arvoa, kun taas osakkeet tuottavat huonosti, koska odotettu tuloskasvu ei toteudukaan.

Vuosi sitten odotettiin taantumaa

 

Vuoden 2022 lopulla maailman isoimmat rahoitusmaailman toimijat olivat pessimistisiä sekä talouskasvun että osakkeiden tuottonäkymien suhteen. Molemmat ovat yllättäneet tänä vuonna myönteisesti erityisesti Yhdysvalloissa, jossa talouskasvun vauhti Q3:lla oli yli 5 %:a! Voisi jopa sanoa, että kaikkien aikojen odotetuin taantuma Yhdysvalloissa ei tullutkaan. Osakkeiden nousu on myös ollut vahvaa. Vuoden 2022 lopussa Magnificent 7* -osakkeiden kurssit painuivat alas mutta heti tammikuussa 2023 alkoi nousu, jota on pitkin vuotta vauhdittanut tekoälyhuuma. Vuosi sitten juuri kukaan ei ollut positiivinen osakkeista. Tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä maailman laajat osakeindeksit ovat tuottaneet noin 15 %. Ennustaminen on vaikeaa.

Myönteisiä ja negatiivisia osakenäkemyksiä vuodelle 2024

 

Vuoden 2024 näkemyksiä määrittää paljon se, mitkä ovat eri toimijoiden odotukset inflaation, kasvun ja keskuspankkien toimien suhteen. Goldman Sachsin tavoite SP500-indeksille vuoden 2024 loppuun on 4700 eli joitakin prosentteja ylös joulukuun 2023 alun tasoilta. He lähtevät siitä, että talouskasvu jatkuu vahvana ja tuloskasvu kiihtyy Yhdysvalloissa, mutta keskuspankki pääsee aloittamaan koronleikkaukset vasta loppuvuonna 2024. Tästä huolimatta osakkeiden tuotto olisi positiivista vahvan talous- ja tuloskehityksen tukemana.

Bank of America on osakkeiden suhteen positiivisempi. He odottavat, että inflaatio hidastuu ja keskuspankit pääsevät aloittamaan koronlaskut. Tämä tukee osakkeita, koska talouskasvun suhteen koettaisiin ns. ”soft landing” eli keskuspankki onnistuisi taltuttamaan inflaation ilman merkittävää kasvun hyytymistä. Sp500 tavoite 5000.

BNP Paribas on taas eri mieltä. Heidän näkemyksensä on, että talouskasvu hidastuu ja keskuspankit aloittavat koronlaskut. Korkotason lasku nostaa korkosijoitusten markkina-arvoa, kun taas osakkeet tuottavat huonosti, koska heikentyvän talouskasvun oloissa odotettu tuloskasvu ei toteudukaan. BNP ylipainottaa korkosijoituksia ja alipainottaa osakkeita. Morgan Stanleylla samankaltainen näkemys, mutta osakkeet pääosin neutraalissa painossa ja hyödykkeet reippaassa alipainossa.

Blackrock on osakkeista samoilla linjoilla BNP Paribasin kanssa ja pitää alipainoa kehittyneiden maiden osakkeissa 6–12 kuukauden tähtäimellä. Keskuspankkien koronlaskuodotukset ja toiveet talouden pehmeästä hidastumisesta (soft landing) voivat olla jo ylisuuria. He suosivat lyhyitä valtionlainoja, koska odottavat korkojen pysyvän pitkään korkealla. Blackrockin ideoihin kuuluu myös aktiivinen salkun säätäminen vuonna 2024. Autopilotti ei kuulemma toimi. Tulkitsen, että tämän näkemyksen mukaan kaupankäyntiä pitäisi lisätä.

Deutche Bank on ihan reippaan myönteinen osakkeista. Hidastuva inflaatio ja reipas 10 % tuloskasvu perustelevat reippaan nousuvaran. Sp500-indeksin tavoite vertailun korkein eli 5100.

Keskitien kulkijat

 

Tulkitsen, että UBS:n, Wells Fargon ja Danske Bankin näkemysten pääviesti on varsin yhteneväinen. Inflaatio hidastuu ja keskuspankit leikkaavat ohjauskorkoja. Tämä tukisi korkosijoituksia mutta myös osakkeita. Jos kasvu yllättää positiivisesti, keskuspankit leikkaavat vähemmän. Jos kasvu yllättää negatiivisesti, keskuspankit leikkaavat enemmän. Myös Yhdysvaltain kasvu hidastuu, mutta taantuma vältetään. Perusskenaario on ”soft landing”. Korkosijoitusten tuotot houkuttelevat, osakkeiden hinnoittelu on asiallista ja käteisellekin saa hyvää tuottoa.  Hajautetulla salkulla pärjää.

Lopuksi

 

Näistä näkemyksistä jokainen sijoittaja voi sitten valita sopivimman. Joku näistä mahdollisesti osuu oikeaan. Toinen ja tutkimusten valossa parempi vaihtoehto on pysyä markkinoilla sijoitettuna koko ajan oman sijoitussuunnitelman mukaan. Todennäköisesti yllä mainittujen sijoitusnäkemysten laatijatkin sen tietävät.    Vaikka strategit ja salkunhoitajat tekevät parhaansa, säännöllisen ylituoton tekeminen kilpailluilla markkinoilla on käytännössä hankalaa ja vielä vaikeampaa pitkällä aikavälillä.

 

Lisähuomiona JP Morgan:

  • JP Morganin osakestrategiatiimin SP500 tavoite on ilmeisesti 4200, joka on Wall Streetin alimpia
  • JP Morgan Wealth Management ja Private Bank ovat kuitenkin myönteisempiä viestinnässään: ”korkosijoitusten tuotot houkuttelevat, osakkeiden hinnoittelu on asiallista ja käteisellekin saa hyvää tuottoa”
  • tämä ei ole aivan poikkeuksellista, että saman pankin eri osastoilla olisi eri sijoitusnäkemykset

Lähteinä on käytetty eri toimijoiden sijoitusnäkemyksiä, jotka on julkaistu 7.11.-7.12.2023

*Magnificent 7 -osakkeet: Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia, Tesla

*Soft landing: kasvu hidastuu muttei taantumaan asti