Markkinakommentti

Pörssikurssit putosivat eilen Yhdysvalloissa kovinta vauhtiaan sitten vuosikymmenen alun. Yhdessä päivässä keskimääräinen kurssilasku oli 4 %:n luokkaa. Ja kuten yleensäkin, amerikkalainen kurssikehitys heijastuu kulovalkean tavoin kaikkialle maailmaan. Tänään kurssit ovat pudonneet samaan tahtiin Aasian pörsseissä. Euroopassa luisu on jatkunut hieman loivempana.

Kurssilaskulle ei ole löydettävissä mitään yksittäistä selitystä. Markkinoilla laskua perustellaan inflaatio- ja korkopeloilla. Myös osakkeiden pitkän nousuputken päätteeksi korkealle kohonnut hinnoittelu käy hyvin selitteeksi osakekurssien korjausliikkeelle. Selityksistä riippumatta kyseessä on tällä hetkellä nimenomaan osakemarkkinoiden korjausliike. Yhden päivän, tai edes muutaman päivän, heilahdukset eivät selity millään yksittäisellä uutisaiheella. Kysymys on ennen kaikkea teknisestä myyntipaineesta, joka aika ajoin johtaa itse itseään ruokkivaan kierteeseen.

Mitä sijoittajan tulisi rytinästä ajatella? Hyvä uutinen on, että ei ole huonoa uutista. Talouskehitys on maailmanlaajuisesti erinomaisella mallilla. Kasvu on kiihtynyt parhaaseen vauhtiinsa vuosikymmeneen eikä merkkejä kasvun päättymisestä ole näkyvissä. Pörssiyhtiöiden tulokset paranevat kohisten ja markkinoiden arviot tulevasta tuloskehityksestä ovat parantuneet. Tiedossa ei ole myöskään pankkikriisiä, poliittista kriisiä tai muutakaan suurta uhkakuvaa, joka olisi yllättäen synkentämässä markkinoiden tunnelmaa. Nyt nähty korjausliike pörsseissä vaikuttaakin vahvasti ilmakuopalta nousukiidossa olevassa taloudessa.

Entäpä sitten korkohuolet? Totta on, että koroissa on nousupaineita. Korot ovat jo hissukseen nousseetkin viimeisen puolentoista vuoden ajan, vaikka tasoltaan korkotaso on yhä edelleen historiallisesti matala. Korkojen nousu on myös kiihtyvään talouskasvuun luonnollisesti liittyvä kehitys. Kasvun myötä hinnat alkavat nousta ja työmarkkinatilanne kiristyä, mikä johtaa palkkainflaatioon. Keskuspankit pyrkivät hillitsemään hintapaineita omia ohjauskorkojaan nostamalla ja rahapolitiikkaa kiristämällä. Juuri näin on käymässä tälläkin kertaa. Mitään yllättävää tai suurta korkojen nousua ei ole nähty eikä markkinoilla sellaista uumoillakaan. Todennäköisimmin tämäkin pörssikurssien notkahdus on vain osaltaan muistutus siitä, että sijoitusmarkkinoilla hinnoitteluympäristö on hiljalleen normalisoitumassa aiempaa äärimatalaa korkoympäristöä korkeampiin tuottovaatimuksiin.

Kaiken kaikkiaan nyt nähty osakekurssien lasku vaikuttaa hetkelliseltä ja tekniseltä korjausliikkeeltä, mutta samalla myös terveeltä muistutukselta lyhytaikaisen spekuloinnin vaaroista. Sijoittajan kannalta tällaiset heilahdukset korostavat hyvän hajautuksen merkitystä oman sijoitussalkun riskinhallinnassa. Heilahdukset ovat markkinoilla osa normaalia kehityskulkua ja viime vuonna nähty erittäin tasainen kurssinousu puolestaan harvinainen poikkeus. Ympäristö on edelleen riskisijoituksille, kuten osakkeille, suosiollinen eikä näköpiirissä ole mitään suurta muutosta. Ei edes koroissa.

Esko Immonen
Index Varainhoito