Leipää ja sirkushuveja

Sijoitusmarkkinoilla on tarjottavanaan vain tuotto-odotuksia, riskiä ja aikaa. Kaikki muu on markkinointia. Tämän toteamuksen olen lainannut amerikkalaiselta indeksisijoittamisen edelläkävijältä ja mielestäni se kiteyttää kaiken olennaisen. Tiedämme, että sijoitusmarkkinoilla tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Tiedämme myös, että sijoitusaika pitää huolen toteutuvien tuottojen ja riskien keskiarvoistumisesta. Sijoittajan kannalta nämä rahoitusteorian kovat faktat ovat se ydin, jonka pohjalta sijoitussalkkujen hoito tulisi ratkaista. Mutta kuinka sijoittajia markkinoilla palvellaan? Vain harvoin palvelussa keskitytään siihen, mikä on sijoittamisen kannalta olennaista. Sen sijaan yhä enemmän sijoittajille on tarjolla muuta viihdykettä varsinaisen sijoittamisen ympärillä. Lyhyesti leipää ja sirkushuveja.

Eri varainhoitajia ja pankkipalvelujen tarjoajia vuosittain vertaileva EuroMoney- tutkimus julkaisi kuluneella viikolla jälleen vertailujensa voittajat. Ja kuten kuvioon kuuluu, olivat omien sarjojensa voittajat valmiina hyödyntämään menestystään mainonnassa. Yksityispankkipalvelujen voittaja mainosti isosti naamakuvien kera parasta palveluaan. Joku toinen puolestaan menestyi jossain toisessa sarjassa ja korosti asiaansa asianmukaisesti mainonnalla. Mitä tästä sijoittajan pitäisi ajatella? Ensimmäinen inhimillinen virhe on ajatella, että palkitut toimijat olisivat jollain tavoin onnistuneet tuottamaan myös sijoittajalle lisäarvoa. Näin ei ole.

Kuinka EuroMoney kilpailun menestyjät ovat sijoittajan näkökulmasta pärjäilleet. Yksityispankkipalvelujen kilpasarjan voittaneen pankin varainhoitomenestys on nopeasti selvitettävissä julkisten varainhoito ’premium’ rahastojen avulla. Sanottakoon heti, että sijoittajalle perinteisellä 50/50 allokaatiolla toteutettu premium rahasto on ollut tuotoiltaan kohtuullinen varsinkin, jos vertailukohtana pidetään muita vastaavia rahastoja. Mutta lisäarvoa siitä ei sijoittajalle ole totisesti syntynyt. Viimeisten kolmen vuoden aikana kyseinen rahasto on jäänyt jälkeen vertailuindeksistä yli 4 % vuosittain. Kymmenen vuoden tarkastelussa vuotuista tappiota tulee sielläkin yli 2 % jokaiselle vuodelle.  Kustannukset ovat jälleen merkittävä tappion lähde suhteessa vertailuindeksiin, mutta varsinkin viimeiseltä kolmelta vuodelta salkunhoidon epäonnistuminen korostuu.

Sijoittaja, jonka ensisijainen kiinnostuksen kohde on hyvin hoidettu sijoitussalkku, olisi voinut toteuttaa yllä mainitun varainhoitorahaston yksinkertaisesti ostamalla kaksi pörssinoteerattua indeksiosuusrahastoa eli ETF:ää. Maailman osakemarkkinoita seuraavan MSCI World ETF:n ja vastaavasti korkomarkkinoita seuraavan kattavan ETF:n. Näillä sijoituksilla olisi päässyt edellä mainittuun indeksin mukaiseen tuottoon pienellä murto-osalla ’premium’-leiman palvelun kustannuksista.

Miksi sitten sijoittajia kiinnostaa erilaisilla ’premium’-leimoilla markkinoitu sijoituspalvelu? Ymmärrän hyvin, että palveluun kuuluu paljon oheispalveluita ja kenties tunnesiteitäkin. Tämäkin palveluntarjoaja näyttäisi tarjoavan potentiaalisille asiakkailleen mahdollisuutta mm. purjelentoon. Oheispalvelut ovat varmasti mukavia ja hyödyllisiäkin, mutta kannattaako niitä sekoittaa sijoittamiseen ja salkunhoitoon? Mitäpä, jos keskittyisimme sijoitustoiminnassa parhaan sijoitussalkun rakentamiseen ja hankkisimme oheispalvelumme erikseen? Kumpi tuleekaan kannattavammaksi?

Lupasin edellisessä kirjoituksessani tälle palstalle palata eläkeyhtiöiden viime vuoden sijoitustoiminnan menestykseen. Ja niinhän siinä kävi, että Ilmarinen otti voiton eläkeyhtiöiden välisessä sijoituskisassa vuodelta 2013. Vertailin Ilmarisen sijoitusten tuottoja vastaaviin markkinaindekseihin sillä tarkkuudella, mitä yhtiö ilmoitti tulostiedotteessaan. Ilmarinen pärjäsi erityisesti korkosijoituksissaan paremmin kuin muut eläkeyhtiöt. Itse asiassa Ilmarisen korkosijoitukset menestyivät viime vuonna niin hyvin, että korkosijoitusten tuotto oli eri sijoitusluokissa 0,1%:n tarkkuudella sama kuin vastaavan markkinaindeksin tuotto. Osakepuolella Ilmarinenkin jäi jälkeen vastaavista indeksituotoista, mutta ei mitenkään huimasti. Kaiken kaikkiaan Ilmariselta kelpo suoritus eläkeyhtiöiden joukossa ja lähes indeksin mukaiset tuotot. Onneksi meillä on ETF:t ja voimme kaikki toteuttaa sijoituksemme suoraan indeksiin!

 

Esko Immonen
toimitusjohtaja
IndexHelsinki