#IndexViikko 9

Tämän viikon tapahtumat  

Osakemarkkinoiden viikko on sujunut poikittaisliikkeessä isojen osakeindeksien pysytellessä lähellä kaikkien aikojen huippujaan. Korot ovat samoilla tasoilla kuin viikko sitten. Alkuviikolla keskuspankkiirit pääosin korostivat ennenaikaisiin koronlaskuihin liittyviä riskejä, mutta loppuviikon inflaatioluvut toivat helpotusta markkinoiden huolille. Torstaina julkaistu tammikuun Yhdysvaltojen PCE-inflaatio, jota keskuspankki Fed käyttää ennusteissaan, laski vuositasolla odotustenmukaisesti 2,4 %:iin ja PCE-pohjainflaatio 2,8 %:iin.

Torstaina julkaistujen isojen euromaiden maakohtaisten inflaatiolukujen mukaan koko euroalueen inflaatio laski helmikuussa. Varsinainen euroalueen helmikuun kuluttajahintaindeksi (CPI) raportoidaan myöhemmin perjantaina. Odotuksissa on, että hintojen nousuvauhti olisi laskenut 2,5 %-2,6 %:iin. 

Miltä tuleva viikko näyttää?

Heti tänään julkaistaan vielä Yhdysvaltojen teollisuuden ISM-ostopäällikköindeksi, jota on julkaistu vuodesta 1948 alkaen. Tiistaina vuorossa on palveluiden ISM. Yhdysvaltojen kasvu on ollut vahvaa, ja ISM-indeksit tuovat tähän asiaan lisätietoja. Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kannalta inflaatioInflaatio maltillistuu, ja keskuspankkien kahden prosentin tavoitetasot näkyvät jo horisontissa.n ohella työmarkkinat ovat tärkeät. Ensi viikon keskiviikkona ohjelmassa on ”JOLTs Job Openings”, joka kuvaa avoimien työpaikkojen määrää ja perjantaina ”nonfarm payrolls” -työllisyyslukupaketti, jonka yhteydessä julkaistaan mm. työttömyysaste.

Eurooppalaisittain ensi viikon kiinnostavin tapahtuma on kuitenkin torstainen EKP:n kokous. Koronlaskua ei vielä nähdä, ja huomio kohdistuu erityisesti uusiin inflaatio- ja kasvuennusteisiin. Edelliset ennusteet julkaistiin joulukuussa. Sen jälkeen kasvunäkymä on pysynyt vaisuna, ja inflaation maltillistuminen on jatkunut. Ennusteiden lasku tasoittaisi tietä koronleikkausten alkamiselle. Luonnollisesti keskuspankin viestinnän sävy voi joko aikaistaa tai myöhentää odotuksia koronlaskusyklin alkamisajankohdasta. Nyt markkinat hinnoittelevat ensimmäistä laskua kesäkuulle, mutta huhtikuu tai heinäkuu ovat myös mahdollisia ensimmäisen laskun ajankohtia.

Sijoitusympäristö

Suurin huomio kohdistuu Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien koronlaskusyklin alkamisen ajankohtaan ja tahtiin. Markkinoiden odotuksissa on yhä, että keskuspankit Fed ja EKP tekisivät vuoden 2024 aikana useita koronlaskuja, vaikka hurjimmat odotukset ovat laskeneet. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaation maltillistuessa huomio siirtynee lähikuukausina entistä enemmän tulos- ja talouskasvun suuntaan.

Talouskasvun ajantasaiset mittarit, kuten ostopäällikköindeksit, ovat vihjanneet viime viikkoina, että kasvu on vaimeaa euroalueella mutta vahvaa Yhdysvalloissa. Jos kasvuero pysyy, EKP voi olla ensimmäisenä leikkaamassa ohjauskorkoaan. Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta se voisi aikaistaa rahapolitiikan keventämisen tarvetta tukien korkosijoituksia. Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Yritysten tuloskunto on pysynyt hyvänä, ja kun riskinottohalukkuus kasvaa, osakeindeksit voivat nousta nopeastikin kuten olemme viime kuukausina nähneet. Vuoden alusta globaalit osakeindeksit ovat nousseet reippaasti ja korkosijoitusindeksit ovat hieman miinuksella.

Osakeanalyytikkojen ennusteista laskettujen odotusten mukaan tuloskasvu olisi 2024 Yhdysvalloissa hieman yli 10 %, ja Euroopassakin selvästi positiivisen puolella. Yleensä ennusteet laskevat vuoden kuluessa, mutta odotuksissa on selkeästi, että tänä vuonna tulokset palaavat kasvu-uralle. Vuonna 2023 tuloskasvut olivat sekä Euroopassa ja Yhdysvalloissa lähellä nollaa. (Lähteet: LSEG I/B/E/S, Factset)

 

Hauskaa ja rentouttavaa loppuviikkoa!