#IndexViikko 8

Tämän viikon tapahtumat  

Alkuvuoden aikana korkojen nousu on painanut korkosijoitusten markkina-arvoja. Korot ovat nousseet Yhdysvaltojen vahvan talouskasvun ja osittain sen takia korkeammalla pysytelleiden inflaatioriskien vuoksi. Tämä on pienentänyt odotuksia keskuspankkien koronlaskuista. Vuodenvaihteessa markkinalla hinnoiteltiin jopa yli 6 pientä koronlaskua tänä vuonna sekä EKP:lta että Fediltä. Nyt odotuksissa, että molemmat leikkaisivat noin 3–4 kertaa.

Osakemarkkinat ovat kestäneet korkojen nousua hyvin. Euroopan ja Yhdysvaltojen osakeindeksit ovat ennätystasoilla. Myös Japanin perinteinen Nikkei225-osakeindeksi saavutti torstaina uudet kaikkien aikojen huiput, edelliset huiput olivat vuodelta 1989! Tällä viikolla osakemarkkinoita tuki erityisesti tekoälyjättiläinen Nvidia, joka ylitti tuloksellaan markkinoiden korkeat odotukset. Sen markkina-arvo paisunut jo yli 1900 miljardin. Suomi ja Kiina ovat suomalaislasien läpi poikkeuksia osakeindeksien ennätystehtailussa.

Viikon tärkeimmät luvut olivat torstaina julkaistut Euroalueen ja Yhdysvaltojen alustavat helmikuun ostopäällikköindeksit. Euroalueen kokonaisindeksin luku, 48,9, nousi tammikuusta ja ylitti odotukset niukasti. Julkaistu luku oli korkein sitten kesäkuun 2023. Perinteisesti alle 50:n lukemat ovat taantumatasoja. Euroalueen kasvu oli viime vuoden lopulla nollassa, mutta nyt suunta voi olla alhaisilta tasoilta jo parempaan päin. Useiden ajantasaisten lukujen mukaan Yhdysvaltojen kasvu on pysynyt tämän vuoden alussa vahvana. Ostopäällikköindeksit vahvistivat osittain tätä kuvaa. Kokonaisindeksin pisteluku 51,4 laski tammikuusta mutta pysyi kasvusta indikoivalla tasolla.

Fedin edellisen kokouksen pöytäkirjoista selvisi, että keskuspankin sisällä pohditaan riskejä, joita liian aikaiset koronlaskut voisivat tuoda inflaatiokehitykselle. Toisaalta keskuspankkiirit ovat huomanneet viime vuoden lopulla nähdyn inflaation suotuisan kehityksen. Markkinakorot nousivat pitkin viikkoa, ja pöytäkirjat eivät tätä trendiä muuttaneet. Tällä viikolla korkoja nosti mm. Yhdysvaltojen velkakirjojen liikkeelle lasku, johon kohdistui odotuksia vähemmän kysyntää sekä EKP:n ja Fedin edustajien kommentit, joissa korostuivat vaihteeksi huolet inflaatiosta ja ennenaikaisten koronlaskujen riskeistä. Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko nousi viikolla korkeimmilleen sitten marraskuun lopun. Korko oli perjantaiaamuna noin 2,45 %:ssa, kun vuoden vaihteessa se kävi selvästi alle 2 %:n.

Miltä tuleva viikko näyttää?

Ensi viikon kiinnostavimmat luvut ovat torstaina julkaistava Yhdysvaltojen PCE-inflaatio, jota keskuspankki Fed käyttää ennusteissaan ja perjantaina julkaistavat euroalueen alustavat helmikuun inflaatioluvut, joilla on suora yhteys EKP:n rahapolitiikan jatkoon. Isoista maista mm. Ranska, Espanja ja Saksa julkaisevat omat lukunsa jo torstaina. Euroalueen vaisun kasvun oloissa inflaation maltillistuminen on edistynyt varsin suotuisasti. Ensi viikolla selviää helmikuun tilanne. Kiinan ostopäällikköindeksit ovat ohjelmassa perjantaiaamuna.

Seuraava EKP:n korkokokous pidetään 7.3. ja Fedin vastaava on vuorossa 20.3. Näihin ei kohdistu vielä koronlaskuodotuksia, mutta nämä ovat hyviä tilaisuuksia antaa askelmerkkejä koronlaskujen suuntaan.

Sijoitusympäristö

Suurin huomio kohdistuu Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien koronlaskusyklin alkamisen ajankohtaan ja tahtiin. Markkinoiden odotuksissa on yhä, että keskuspankit Fed ja EKP tekisivät vuoden 2024 aikana useita koronlaskuja, vaikka hurjimmat odotukset ovat laskeneet. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaation maltillistuessa huomio siirtynee lähikuukausina entistä enemmän tulos- ja talouskasvun suuntaan.

Talouskasvun ajantasaiset mittarit, kuten ostopäällikköindeksit, ovat vihjanneet viime viikkoina, että kasvu on vaimeaa euroalueella mutta vahvaa Yhdysvalloissa. Jos kasvuero pysyy, EKP voi olla ensimmäisenä leikkaamassa ohjauskorkoaan. Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta se voisi aikaistaa rahapolitiikan keventämisen tarvetta tukien korkosijoituksia. Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Yritysten tuloskunto on pysynyt hyvänä, ja kun riskinottohalukkuus kasvaa, osakeindeksit voivat nousta nopeastikin kuten olemme viime kuukausina nähneet. Vuoden alusta globaalit osakeindeksit ovat nousseet reippaasti ja korkosijoitusindeksit ovat hieman miinuksella.

Osakeanalyytikkojen ennusteista laskettujen odotusten mukaan tuloskasvu olisi 2024 Yhdysvalloissa hieman yli 10 %, ja Euroopassakin selvästi positiivisen puolella. Yleensä ennusteet laskevat vuoden kuluessa, mutta odotuksissa on selkeästi, että tänä vuonna tulokset palaavat kasvu-uralle. Vuonna 2023 tuloskasvut olivat sekä Euroopassa ja Yhdysvalloissa lähellä nollaa. (Lähteet: LSEG I/B/E/S, Factset)

 

Hauskaa ja rentouttavaa loppuviikkoa!