#IndexViikko 51

Tämän viikon tapahtumat  

Osakemarkkinoiden viikko on sujunut kevyessä nousussa, vaikka keskiviikkona Yhdysvalloissa koettiin yksi selvä laskupäivä. Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin ja EKP:n edustajat ovat viikon aikana puhuneet optimistisia koronlaskuodotuksia vastaan. Erityisesti EKP:n edustajien viestin mukaan inflaation vastainen taistelu ei ole vielä ohi. Markkinat eivät kuitenkaan ole näitä puheita säikkyneet, ja korot ovat olleet pienessä laskussa.

Viikon alkupuolella Iso-Britannia jatkoi globaalia myönteisten inflaatioyllätysten sarjaa. Kokonaisinflaation raportoitiin hidastuneen marraskuussa 3,9 %:iin, kun odotus oli 4,4 % ja edellinen 4,6 %. Saksan tuottajahintojen (PPI) raportoitiin puolestaan laskeneen marraskuussa vuodentakaisesta 7,9 %. Koko euroalueen PPI julkaistaan vasta 5.1., mutta Saksan luvut ennakoivat selvästi miinusmerkkistä lukua. Lähes kaikki marras-joulukuussa julkaistut inflaatioluvut ovat yllättäneet myönteisesti. Tämä on näkynyt korkojen voimakkaana laskuna ja tukenut osakemarkkinoita. Globaalien osakemarkkinoiden tuotto on ollut tänä vuonna 15.12. mennessä noin 17,6 % ja viimeisen kahden kuukauden nousurallin ansiosta korkosijoitusten tuotto on ollut 3,8 % (Lähde: Morningstar: Global Markets ja Global Core Bonds).

Hyvä huomata, että lokakuun pohjilta pitkiin yli 25-vuotisiin euroalueen valtionlainoihin sijoittavat ETF:t ovat nousseet yli 25 %. Lähes kaikkien osakeindeksien tuotot ovat samalla ajalla vaatimattomampia reippaista nousuista huolimatta. Viimeisen kahden kuukauden aikana onkin koettu poikkeuksellinen korkosijoitusten nousuralli, kun odotukset keskuspankkien koronlaskuista ovat kasvaneet.

Miltä tuleva viikko näyttää?

Heti tänään raportoidaan vielä Yhdysvaltojen PCE-inflaatio, jota Yhdysvaltain keskuspankki Fed käyttää ennusteissaan. Joulun välipäivinä markkinat ovat auki, mutta talouslukujen kalenteri on rauhallinen. Kiina julkaisee valtiolliset ostopäällikköindeksinsä 31.12. Euroalueen huipputärkeät joulukuun inflaatioluvut (CPI+PPI) julkaistaan 4.1. ja 5.1., jolloin julkaistaan myös Yhdysvaltojen rahapolitiikan jatkon kannalta merkityksellinen ”nonfarm payrolls” – työllisyyslukupaketti. EKP:n ja Fedin seuraavat korkokokoukset pidetään tammikuun lopussa. Näihin kokouksiin ei vielä kohdistu merkittäviä koronlaskuodotuksia, mutta varsinkin EKP:lla on tammikuun lopussa hyvä tilaisuus aloittaa koronlaskukeskustelu.

Sijoitusympäristö

Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien koronnostot ovat ohi ja huomio kohdistuu koronlaskusyklin alkamisen ajankohtaan ja tahtiin. Markkinoiden odotuksissa on, että sekä Fed että EKP tekisivät vuoden 2024 aikana useita koronlaskuja, ja ensimmäiset koronlaskut nähtäisiin jo keväällä. Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskorko on ollut viimeisen 40 vuoden aikana ainoastaan yhden kerran (2006–2007) korkosyklin huipulla pitempään kuin 8 kuukautta ennen ensimmäistä laskua, ja tätä historiallista kuviota mukaillen mennään nytkin. Yhdysvaltain keskuspankki nosti ohjauskorkoaan edellisen kerran heinäkuussa 2023. Odotukset kiristyssyklien loppumisesta ovat tukeneet korkosijoitusten tuottokehitystä, joka on viime viikkoina ollut poikkeuksellisen vahvaa historiallisen heikon parin vuoden jakson jälkeen.

Talouskasvun ajantasaiset mittarit, kuten ostopäällikköindeksit, ovat vihjanneet viime kuukausina, että kasvu on vaimeaa euroalueella. Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta se voisi aikaistaa rahapolitiikan keventämisen tarvetta tukien korkosijoituksia. Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Yritysten tuloskunto on pysynyt hyvänä, ja kun riskinottohalukkuus kasvaa, osakeindeksit voivat nousta nopeastikin, kuten olemme viime viikkoina nähneet. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaation maltillistuessa huomio siirtynee lähikuukausina entistä enemmän tulos- ja talouskasvun suuntaan.

Hauskaa ja rentouttavaa joulua!

Viikkokirjeemme siirtyy joulutauolle ja ilmestyy seuraavan kerran vuoden 2024 viikolla 2.