#IndexViikko 48

Tämän viikon tapahtumat  

Euroalueen kuluttajainflaatio yllätti myönteisesti. Marraskuussa nousuvauhti oli alustavien lukujen mukaan vain 2,4 %, kun markkinoiden odotuksissa oli 2,7 %:n nousu vuodentakaiseen verrattuna. Myös pohjainflaatio hidastui odotuksia enemmän 3,6 %:iin. Kun inflaatio on hidastunut tätä tahtia kohti kahden prosentin tavoitetasoa ja talouskasvunäkymät ovat pysyneet heikkoina, odotukset ensimmäisten ohjauskoron laskujen ajankohdasta ovat aikaistuneet. Taantumathan julistetaan virallisesti vasta jälkikäteen, mutta ostopäällikköindeksien mukaan euroalue olisi taantumassa nyt. Markkinahinnoittelun mukaan ensimmäiset koronlaskut EKP:lta voitaisiin nähdä jo Q2:lla 2024, vaikka tietyt EKP:n edustajat ovat yhä muistutelleet, että inflaation vastainen taistelu ei ole vielä ohi. Sijoitusmarkkinoiden kannalta mahdollisen taantuman hopeareunus voisikin olla odotuksia nopeammat keskuspankkien koronlaskut.

Torstaina julkaistiin Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin tarkasti seuraama yksityisen kulutuksen inflaatiomittari (PCE), joka laski odotustenmukaisesti tasolle 3,0 % eli inflaatio hidastuu myös Yhdysvalloissa. Vaikka liittovaltion kasvunäkymä on Eurooppaa parempi, Fediltä ei odoteta enää koronnostoja, vaan ensimmäistä ohjauskoron laskua markkinat odottavat Q2:lla 2024.

Korkomarkkinoilla valtionlainojen korot ovat laskeneet viimeisen kuukauden aikana läpi läntisen maailman tukien valtionlainojen ja muiden korkosijoitusten markkina-arvoja, ja korkojen lasku jatkui tälläkin viikolla. Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko oli marraskuun alussa noin 4,90 %, kun se on nyt joulukuun alussa noin 4,33 %. Euroopan maiden lainakorot ovat laskeneet myös merkittävästi. Osakemarkkinat ovat pysytelleet tällä viikolla loivassa nousussa kaiken kaikkiaan vahvan marraskuun päätteeksi. Marraskuussa esimerkiksi yksi maailman seuratuimmista indekseistä, yhdysvaltalainen SP500, nousi lähes 9 %, mikä on suurin kuukausinousu heinäkuun 2022 jälkeen.

Miltä tuleva viikko näyttää?

Heti tänään raportoidaan vielä Yhdysvaltain kaikista perinteisin talouden luottamusmittari eli teollisuuden ISM-indeksi, jota on julkaistu vuodesta 1948 alkaen. Ensi tiistaina talouslukujen kalenterissa päähuomion vievät Yhdysvaltojen avoimien työpaikkojen määrä (JOLTs Job Openings) ja palveluiden ISM-indeksi. Viikon tärkein yksittäinen julkaisu on kuitenkin perjantainen ”nonfarm payrolls” -työllisyyslukupaketti. Inflaatiokehitys on avainasemassa, kun keskuspankit päättävät rahapolitiikan jatkosta, mutta työmarkkinoiden tilanne on tärkeä erityisesti Yhdysvaltojen keskuspankille, jolla on kaksoismandaatti. He pyrkivät hintavakauteen ja täystyöllisyyteen. Markkinareaktiot voivat olla suuria myös työmarkkinajulkaisujen yhteydessä.

Fedin seuraava korkokokous pidetään 13.12. ja EKP:n vastaava on 14.12. Korkoihin ei odoteta muutoksia joulukuun kokouksissa, mutta lähiviikkojen inflaatio- ja talousluvut voivat muuttaa odotuksia ensimmäisten koronlaskujen suhteen. 

Sijoitusympäristö

Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien koronnostojen syklit ovat näillä näkymin ohi. Inflaatio maltillistuu ja kuumat työmarkkinat ovat jäähtymässä Yhdysvalloissakin. Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin ohjauskorko on ollut viimeisen 40 vuoden aikana ainoastaan yhden kerran (2006–2007) korkosyklin huipulla pitempään kuin 8 kuukautta ennen ensimmäistä laskua. Fed nosti ohjauskorkoaan edellisen kerran heinäkuussa 2023, ja ensimmäistä koronlaskua hinnoitellaan Q2:lle 2024. Kiristyssyklien loppuminen tukisi pitkien korkosijoitusten tuottokehitystä, mikä on ollut nousevien korkojen takia heikkoa viimeisen kolmen vuoden ajan. Korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nyt korkeammat kuin vuosikausiin.

Talouskasvun ajantasaiset mittarit, kuten ostopäällikköindeksit, ovat vihjanneet viime viikkoina, että kasvu on vaimeaa euroalueella. Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta se voisi aikaistaa rahapolitiikan keventämisen tarvetta tukien korkosijoituksia. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Yritysten tuloskunto on pysynyt hyvänä, ja kun riskinottohalukkuus kasvaa, osakeindeksit voivat nousta nopeastikin, kuten olemme marraskuun alussa nähneet.


Hauskaa ja rentouttavaa loppuviikkoa!