#IndexViikko 47

Tämän viikon tapahtumat  

Osakemarkkinoiden mahtava marraskuu on jatkunut. Laaja yhdysvaltalainen SP500-indeksi on noussut dollareissa kuun alusta yli 8 %. Euromääräisesti nousu on pienempi, koska dollari on heikentynyt. Euroopan tunnettu Stoxx600-indeksi on noussut marraskuun aikana noin 6 %. Tuoreimpien mittareiden mukaan inflaatio on hellittänyt sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa odotuksia nopeammin.

– euroalueen inflaatio lokakuussa 2,9 % (CPI, vuosimuutos), huiput 10,6 % 10/2022
– Yhdysvaltojen inflaatio lokakuussa 3,2 % (CPI, vuosimuutos), huiput 9,1 % 6/2022

Markkinoiden odotukset tärkeimpien keskuspankkien uusista koronnostoista ovat laskeneet lähes olemattomiin, vaikka keskuspankkien viestinnän mukaan nostot ovat yhä mahdollisia. Inflaatio maltillistuu uskottavasti, ja jo tehdyt koronnostot välittyvät vielä reaalitalouteen. Markkinahinnoittelun mukaan ensimmäiset koronlaskut sekä EKP:lta että Fediltä voitaisiin nähdä Q2:lla 2024. Korkomarkkinoilla valtionlainojen korot ovat laskeneet viimeisen kuukauden aikana läpi läntisen maailman tukien valtionlainojen ja muiden korkosijoitusten markkina-arvoja.

Maanantaina Saksan lokakuun tuottajahintojen (PPI) raportoitiin laskeneen vuodentakaisesta 11 %! Koko euroalueen osalta tuottajahinnat julkaistaan vasta parin viikon päästä. Tiistaina julkaistut Fedin edellisen kokouksen pöytäkirjat eivät aiheuttaneet yllätyksiä, ja markkinareaktiot olivat pieniä. Tällä viikolla ohjelmassa olevat ostopäällikköindeksit (PMI) ovat ensimmäisiä ajantasaisia indikaatioita marraskuun talousaktiviteetista. Torstaina julkaistut euroalueen marraskuun ostopäällikköindeksit (PMI) ylittivät rimaa hipoen matalat odotukset. Kokonaisindeksin pisteluku, 47,1, pysyi kuitenkin alle 50:n jo kuudetta kuukautta peräkkäin. Taantumat julistetaan virallisesti vasta jälkikäteen, mutta ostopäällikköindeksien mukaan euroalue olisi taantumassa nyt. Sijoitusmarkkinoiden kannalta mahdollisen taantuman hopeareunus voisikin olla odotuksia nopeammat keskuspankkien koronlaskut. Yhdysvaltojen ostopäällikköindeksit (PMI) julkaistaan vasta perjantaina.

Miltä tuleva viikko näyttää?

Talouslukujen kalenterissa keskiviikkona päähuomion vievät Saksan ja Espanjan marraskuun alustavat inflaatioluvut. Koko euroalueen luvut julkistetaan torstaina, jolloin raportoidaan myös Yhdysvaltojen PCE-inflaatiomittari, jota keskuspankki Fed seuraa tarkasti. Inflaatiokehitys on avainasemassa, kun keskuspankit päättävät rahapolitiikan jatkosta, joten markkinareaktiot voivat olla suuriakin. Torstaina ja perjantaina Kiinasta julkaistaan ostopäällikköindeksejä. Perjantai-illan päätteeksi raportoidaan vielä Yhdysvaltain kaikista perinteisin talouden luottamusmittari eli teollisuuden ISM-indeksi. Fedin seuraava korkokokous pidetään 13.12. ja EKP:n vastaava on 14.12. Korkoihin ei odoteta muutoksia joulukuun kokouksissa, mutta lähiviikkojen inflaatio- ja talousluvut voivat muuttaa odotuksia ensimmäisten koronlaskujen suhteen.

Sijoitusympäristö

Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankeilla kiristyssyklien loput ovat lähellä. Inflaatio maltillistuu ja kuumat työmarkkinat ovat jäähtymässä Yhdysvalloissakin. Markkinoiden odotuksissa on, että EKP:n seuraava korkoliike olisi koronlasku alkukesällä 2024, ja vuoden 2024 aikana koronlaskuja tehtäisiin useampia. Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskorko on ollut viimeisen 40 vuoden aikana ainoastaan yhden kerran (2006–2007) korkosyklin huipulla pitempään kuin 8 kuukautta ennen ensimmäistä laskua. Yhdysvaltain keskuspankki nosti ohjauskorkoaan edellisen kerran heinäkuussa 2023, ja ensimmäistä koronlaskua hinnoitellaan Q2:lle 2024 eli noin 8 kuukautta viimeisimmän noston jälkeen. Kiristyssyklien loppuminen tukisi valtionlainojen tuottokehitystä, mikä on ollut nousevien korkojen takia heikkoa viimeisen kolmen vuoden ajan. Korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nyt korkeammat kuin vuosikausiin.

Talouskasvun ajantasaiset mittarit, kuten ostopäällikköindeksit, ovat vihjanneet viime viikkoina, että kasvu on vaimeaa euroalueella. Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta se voisi aikaistaa rahapolitiikan keventämisen tarvetta tukien korkosijoituksia. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaatio on yhä tavoitetasoja korkeammalla, mutta se on hidastunut. Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Yritysten tuloskunto on pysynyt hyvänä, ja kun riskinottohalukkuus kasvaa, osakeindeksit voivat nousta nopeastikin, kuten olemme marraskuun alussa nähneet.


Hauskaa ja rentouttavaa loppuviikkoa!