#IndexViikko 34

Tämän viikon tapahtumat  

Taantuman todennäköisyys kasvoi, EKP:n koronnosto-odotukset laskivat ja osakkeet heiluivat.

Osakeindeksit Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa ovat lähellä viime viikon lopun tasoja vaiherikkaan viikon jälkeen. Viikon alkajaisiksi Kiina leikkasi varovaisesti yhden vuoden (Loan Prime Rate) ohjauskorkoaan 0,10 %-yksiköllä 3,45 %:iin. Leikkaus oli odotuksia pienempi mutta oikeansuuntainen. Maanantaina raportoidut Saksan heinäkuun tuottajahinnat PPI yllättivät myönteisesti inflaatiota pelkäävät markkinaosapuolet. Heinäkuussa Saksan PPI laski 6 % viime vuoden heinäkuusta, ja kuukausitasollakin muutos oli negatiivinen! Energian hinnan aleneminen selittää kuitenkin merkittävän osan laskusta. Koko euroalueen heinäkuun tuottajahinnat raportoidaan vasta 5.9.

Keskiviikkona julkaistiin Euroopasta ja Yhdysvalloista tärkeät elokuun alustavat ostopäällikköindeksit (PMI), jotka ovat ensimmäisiä indikaatioita elokuun talousaktiviteetista. Keskuspankkien päähuomio on inflaatiossa, mutta muutokset talouden aktiviteetissa vaikuttavat lähitulevaisuuden inflaatio-odotuksiin. Ostopäällikköindeksien perusteella euroalueen kasvunäkymät ovat heikentyneet jopa odotuksia enemmän. Teollisuuden indeksi parani hieman tasolle 43,7, mutta edellisen kerran teollisuuden indeksi on ollut näillä tasoilla finanssikriisissä 2009 ja Covid19-kuopassa 2020. Isompi pettymys saatiin kuitenkin palveluiden indeksistä, joka laski selvästi odotuksia enemmän tasolle 48,7. Yksittäisen kuukauden perusteella ei kannata vetää liian isoja johtopäätöksiä, mutta elokuun luvut indikoivat taantumaa. Sijoittajan kannalta myönteistä oli, että heti lukujen jälkeen korot ja EKP:n koronnosto-odotukset laskivat, ja osakkeet nousivat. Korkomarkkinat hinnoittelevat nyt, että EKP:n syyskuun nosto on aiempaa epätodennäköisempi. Inflaatio jarruttaa ja tärkeimmät ennakoivat talousluvut osoittavat taantumaan suuntaan, mikä vie inflaatiopaineita pois.

Yhdysvalloissa sekä teollisuuden että palveluiden elokuun alustavat PMI:t laskivat ja jäivät odotuksista. Ero euroalueeseen verrattuna on kuitenkin siinä, että Yhdysvalloissa indeksien tasot ovat korkeammat: teollisuus 47 ja palvelut 51. Ostopäällikköindeksit siis ennakoivat kasvun hidastumista muttei niin selkeästi kuin euroalueella. Viime viikkoina nousseet Yhdysvaltojen ja Euroopan pitkien lainojen korot kääntyivät viikon puolivälissä laskuun.

Keskiviikkoiltana alkuvuoden tekoälyraketti ja tähtiosake Nvidia julkaisi odotuksia vahvemman tulosraportin, ja osakkeen nousu jatkui. Osake on noussut tänä vuonna jo yli reilusti 300 % ja yhtiön markkina-arvo on jo yli 1000 miljardia dollaria!

Miltä tuleva viikko näyttää?

Yhdysvalloissa järjestään 24.8–26.8. perinteinen Jackson Hole Economic Symposium, jota sijoitusmarkkinoilla seurataan tarkasti. Tilaisuudessa kokoontuu eri keskuspankkien johtajia, ekonomisteja ja toimittajia. Joinakin vuosina tilaisuudessa annetut lausunnot ja pidetyt esitykset ovat saaneet markkinoilla merkittäviäkin liikkeitä aikaan. Alustavan aikataulun mukaan Fedin Powell puhuu perjantai-iltana Suomen aikaa klo 17.05 ja EKP:n Lagarde klo 22

Keskiviikkona 30.8. julkaistaan Saksan ja Espanjan alustavat elokuun inflaatioluvut. Koko euroalueen vastaavat ovat vuorossa 31.8. Luvut ovat jopa ratkaisevan tärkeitä, kumpaan suuntaan EKP kallistuu syyskuun puolivälin korkokokouksessaan. Perjantaina julkaistaan perinteinen Yhdysvaltojen ”nonfarm payrolls” –työllisyyslukupaketti. Fedillä on rahapolitiikassaan kaksoismandaatti, eli se pyrkii hintavakauteen ja täystyöllisyyteen. Työllisyysluvuilla on siis suora linkki Fedin jäsenten ajatuksiin rahapolitiikan jatkosta. Yhdysvaltojen elokuun inflaatioluvut julkaistaan vasta 13.9. Heinäkuun lopun korkokokouksissaan sekä Fedin että EKP:n edustajat korostivat tekevänsä syyskuun korkopäätökset julkaistavien lukujen vaatimalla tavalla ilman ennakkositoumuksia, joten markkinareaktioita voidaan nähdä. EKP:n seuraava korkokokous pidetään 14.9. ja Fedin 20.9.

Sijoitusympäristö

Korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nyt korkeammat kuin vuosikausiin, ja Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankeilla kiristyssyklien loput ovat lähellä. Kiristyssyklien loppuminen tukisi valtionlainojen tuottokehitystä. Viimeisen 30 vuoden aikana Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on saanut korkojen nostonsa selkeästi päätökseen neljä kertaa eli vuosina 1995, 2000, 2006 ja 2018. Näiden jälkeen vuosina 1995–1998, 2000–2002, 2006–2008, 2018–2020 korkosijoitukset ovat tuottaneet mukavasti. Fedin ohjauskoron yläreuna on nyt 5,50 %:ssa, ja tämä on korkein taso yli 20 vuoteen.

Talouskasvun ajantasaiset mittarit kuten ostopäällikköindeksit ovat indikoineet viime viikkoina, että kasvu on vaimeaa. Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta sijoittajilla on nyt myös perinteinen vaihtoehto, korkosijoitukset, tasapainottamassa tilannetta. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaatio on yhä tavoitetasoja korkeammalla, mutta se hidastuu entistä selvemmin, vaikka euroalueen pohjainflaatio aiheuttaakin yhä huolta. Positiivinen skenaario olisi, jos taantumalta vältyttäisiin ja inflaatio laantuisi.

 

Hauskaa ja rentouttavaa viikonloppua!