#IndexViikko 33

Tämän viikon tapahtumat.

Osakemarkkinoiden viikko on sujunut laajassa laskussa. Tunnelmia ovat painaneet Kiinan kiinteistömarkkinoiden ongelmat ja kohonnut korkotaso. Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko on noussut viime viikon puolivälin noin 4,00 %:sta 4,20–4,30 %-tasoille, jotka ovat lähellä viimeisen 15 vuoden huippujaan. Korkotason nousua ovat vauhdittaneet mm. viime perjantaina julkaistu odotuksia heikompi Yhdysvaltojen tuottajahintaindeksi PPI, odotuksia hieman paremmat talousluvut ja elokuun alun Fitchin toteuttama Yhdysvaltojen luottoluokituksen lasku. Elokuun aikana esimerkiksi teknologiapainotteinen Nasdaq100-osakeindeksi on laskenut reilut 6 %. Vuoden alusta indeksi on tosin yhä ylös 34 %.

Myös Euroopassa keskeisten valtioiden 10-vuotisten lainojen korot ovat kohonneet lähelle pitkän aikavälin huippujaan painaen korkosijoitusten lyhyen aikavälin tuottokehitystä, mutta toisaalta nostaen tulevaisuuden tuottonäkymää. Lyhyiden valtionlainojen korot eivät ole nousseet niin merkittävästi kuin pitempien. Markkinat vaikuttavat ennakoivan, että keskuspankkien ohjauskorkojen nostot olisivat tulossa päätökseen, mutta toisaalta korkotaso pysyisi odotuksia pitempään korkealla.

Viikon puolivälissä julkaistuista Fedin edellisen heinäkuun kokouksen pöytäkirjoista selvisi, että osa Fedin jäsenistä nosti esiin jo liiallisen kiristämisen riskejä, kun taas osa näki inflaation riskit edelleen ylöspäin. Tiivistäen: pöytäkirjat tarjosivat kaikille jotain. Markkinoiden hinnoittelu Fedin korkopolun jatkon suhteen ei juuri muuttunut, mutta pitkien valtion lainojen korkotason nousu jatkui.

Tiistaina Kiina julkaisi vaisuja lukuja heinäkuun teollisuustuotannosta ja vähittäismyynnistä, jotka vahvistivat kuvaa Kiinan kasvun hidastumisesta. Jo aiemmin julkaistu Kiinan heinäkuun vienti oli jäänyt alle odotusten. Kiinan keskuspankki PBOC reagoi heti ja laski keskeisiä ohjauskorkojaan. Kiinan kasvuvauhdilla on luonnollisesti vaikutusta koko maailman kasvuun ja sijoitusmarkkinoihin. Vaikuttaa siltä, että länsimaiden talouksien vahvat osat eli palvelut eivät säteile myönteisellä tavalla niin paljon Kiinaan kuin tavara- ja teollisuustuotteiden kysyntä säteilisi.

Lisäksi yksi Kiinan suurimmista kiinteistökehittäjistä Country Garden on ajautunut vaikeuksiin. Iso velkalasti yhdistettynä asuntojen ja kiinteistöjen heikkoon kysyntään ja hintakehitykseen on vaikea yhdistelmä. Hyvä kuitenkin muistaa, että syksyllä 2021 kiinalaisen Evegrande-kiinteistöyhtiön vaikeudet eivät aiheuttaneet lopulta isompia mullistuksia globaaleilla sijoitusmarkkinoilla. Kiinalaisosakkeet ovat kuitenkin kääntyneet jälleen laskuun tuottoisan heinäkuun jälkeen painaen samalla kehittyvien markkinoiden indeksejä laajemminkin.

Miltä tuleva viikko näyttää?

Keskiviikkona 23.8. julkaistaan Japanista, Euroopasta ja Yhdysvalloista tärkeät elokuun alustavat ostopäällikköindeksit, jotka ensimmäisiä indikaatioita elokuun talousaktiviteetista. Keskuspankkien päähuomio on inflaatiossa, mutta muutokset talouden aktiviteetissa vaikuttavat lähitulevaisuuden inflaatio-odotuksiin. Fed ja EKP tekevät syksyn korkopäätökset julkaistavien lukujen vaatimalla tavalla ilman ennakkositoumuksia, joten markkinareaktioita voidaan nähdä. Perjantaina julkaistaan myös Saksan perinteinen talouden tunnelmia mittaava IFO-indeksi.

Yhdysvalloissa järjestään 24.8–26.8. perinteinen Jackson Hole Economic Symposium, jota sijoitusmarkkinoilla seurataan tarkasti. Tilaisuudessa kokoontuu eri keskuspankkien johtajia, ekonomisteja ja toimittajia. Joinakin vuosina tilaisuudessa annetut lausunnot ja pidetyt esitykset ovat saaneet markkinoilla merkittäviäkin liikkeitä aikaan. Tänäkin vuonna Fedin johtajan Powellin kommentit ovat etukäteen kaikista kiinnostavimmat.

Sijoitusympäristö

Korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nyt korkeammat kuin vuosikausiin, ja Euroopan keskuspankillakin kiristämissyklin loppu häämöttää. Kiristyssyklin loppuminen tukisi valtionlainojen tuottokehitystä. Talouskasvun ajantasaiset mittarit kuten ostopäällikköindeksit ovat indikoineet viime viikkoina, että kasvu on varsin vaimeaa. Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta sijoittajilla on nyt myös perinteinen vaihtoehto, korkosijoitukset, tasapainottamassa tilannetta.

Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaatio on yhä tavoitetasoja korkeammalla, mutta se hidastuu entistä selvemmin, vaikka euroalueen pohjainflaatio aiheuttaakin yhä huolta. Positiivinen skenaario olisi, jos taantumalta vältyttäisiin ja inflaatio laantuisi.

 

Hauskaa ja rentouttavaa viikonloppua!