#IndexViikko 32

 

Tämän viikon tapahtumat.

Osakemarkkinoiden alkuviikko on sujunut kokonaisuutena varsin rauhallisesti, vaikka Italian hallituksen ehdotus uudesta pankkiverosta aiheutti tiistaina värinää eurooppalaisten pankkien osakkeissa. Italia suunnittelee verottavansa pankkien ”ylimääräisiä” tai ”windfall” korkokatevoittoja 40 %:lla. Markkinareaktioiden jälkeen Italia kuitenkin ilmoitti, että vero olisi korkeintaan 0,1 %:a pankkien pääomista. Joka tapauksessa eurooppalainen poliittinen riski muistutti olemassaolostaan, ja siitä markkinat eivät pidä. Tiistaina julkaistut Kiinan tuonti- ja vientiluvut jäivät selvästi alle odotusten, mikä nosti huolia Kiinan kasvun hidastumisesta ja laski alueen osakkeita.

Maakaasun hinta nousi keskiviikkona Euroopassa yli 30 %:a ainakin osittain Australiaan suunniteltujen LNG-tuotantolaitosten lakkojen vuoksi. Lakot vähentäisivät nesteytetyn maakaasun (LNG) tarjontaa, ja Aasian maat joutuisivat etsimään korvaavaa tarjontaa. Hyvä kuitenkin huomata, että maakaasun hinta on tämän viikon nousun jälkeenkin alle 40 Eur/MWh, kun elokuussa 2022 hinta oli pahimmillaan yli 300 Eur/MWh. Lisäksi Euroopassa kaasuvarastot ovat suhteellisen täynnä, joten viime syksyn kaltainen hintashokki on tässä vaiheessa epätodennäköinen.

Viikon odotetuin tapahtuma oli torstaina julkaistu Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksi CPI. Kuluttajahintojen nousuvauhti oli heinäkuussa vuositasolla 3,2 % (odotus oli 3,3 % y/y), mikä oli pieni myönteinen yllätys. Markkinoilla reaktiot olivat kuitenkin varsin pieniä.

 

Miltä tuleva viikko näyttää?

Heti tänään perjantaina julkaistaan Yhdysvaltojen tuottajahintaindeksi. Elo- ja syyskuussa julkaistavat inflaatio- ja työmarkkinaluvut ovat poikkeuksellisen kiinnostavia, koska heinäkuun lopun korkokokouksissaan sekä EKP ja Fed vahvistivat toimivansa lähitulevaisuudessa talouslukujen vaatimalla tavalla. Heinäkuussa jopa EKP:n Lagarde oli huolissaan kasvun liiallisesta hidastumisesta. Korkomarkkinoiden hinnoittelun perusteella odotuksissa on, että Fed ei enää ohjauskorkoaan nostaisi. EKP:n suhteen markkinat ovat enemmän jakaantuneet, mutta nostosyklin loppu on markkinoiden mukaan lähellä euroalueellakin. Seuraavat EKP:n ja Fedin korkokokoukset pidetään 14.9. ja 20.9.  

Ensi viikolla 15.8. Kiina julkaisee lukuja heinäkuun teollisuustuotannosta, vähittäismyynnistä ja investoinneista. Kiinan kasvu on hidastunut viime kuukausien aikana, ja nyt julkaistavat luvut tuovat tähän asiaan ajantasaista tietoa. Kiinan kasvuvauhdilla on luonnollisesti vaikutusta koko maailman kasvuun ja sijoitusmarkkinoihin. Heinäkuun lopulla Kiinan keskusjohto ilmoitti selväsanaisesti, että lisää talouden tukitoimia on tulossa.  Keskiviikkona 16.8. julkaistaan Iso-Britannian heinäkuun inflaatio ja 18.8. Japanin vastaava. Lisäksi 16.8. julkaistaan Fedin edellisen kokouksen pöytäkirjat, joista saadaan lisätietoja Fedin jäsenten näkemyksistä.

Sijoitusympäristö

Korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nyt korkeammat kuin vuosikausiin, ja Euroopan keskuspankillakin kiristämissyklin loppu häämöttää. Kiristyssyklin loppuminen tukisi valtionlainojen tuottokehitystä. Talouskasvun ajantasaiset mittarit kuten ostopäällikköindeksit ovat indikoineet viime viikkoina, että kasvu on varsin vaimeaa.  Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta sijoittajilla on nyt myös perinteinen vaihtoehto, korkosijoitukset, tasapainottamassa tilannetta.

Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaatio on yhä tavoitetasoja korkeammalla, mutta se hidastuu entistä selvemmin, vaikka euroalueen pohjainflaatio aiheuttaakin yhä huolta. Positiivinen skenaario olisi, jos taantumalta vältyttäisiin ja inflaatio laantuisi.

Hauskaa ja rentouttavaa viikonloppua!