Index Varainhoidon OKKA-stipendi jälleen haettavissa!

Index Varainhoito mukana tukemassa nuorten talousosaamista

Tärkeänä osana suomalaisten parempaa sijoittamista on taloustaitojen opetus ja talousymmärryksen syventäminen.

Suomen Pankki käynnisti helmikuussa 2020 talousosaamisen edistämisen hankkeen, jonka tavoitteena on, että suomalaiset olisivat maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030. Index Varainhoito haluaa tehdä oman osansa suomalaisen talousosaamisen eteen, ja vaikka yhtiömme keskittyy toiminnassaan varainhoitoon, olemme jälleen mukana tukemassa nuorten talousopetusta oppilaitoksissa 1000€:n arvoisella nimikkostipendillä OKKA-säätiön kautta.

Index Varainhoidon ja OKKA-säätiön yhteistyö on alkanut varainhoidolla alkuvuodesta 2018, ja nimikkostipendi on jaettu kolme kertaa aikaisemmin, vuosina 2018-2020. Index Varainhoito on saanut valita, mihin nimikkostipendi käytetään ja on valinnut tänäkin vuonna kohdentaa stipendin nuorten talousasioiden ymmärryksen parantamiseen.

”Index Varainhoito haluaa kannustaa nuoria ottamaan vastuuta oman talouden hoitamisesta sekä rohkaista pitkäjänteiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.”, kertoo Index Varainhoidon osakas ja varainhoitaja Petri Pohjanoksa.

OKKA-säätiö on Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiö. Se on yleishyödyllinen, vuonna 1997 opetus-, kasvatus ja koulutusalojen kehittämiseksi perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on lisätä opetus, -kasvatus ja koulutusalojen vaikuttavuutta, kohottaa niiden arvostusta, edistää tieteellistä tutkimusta ja tukea taidekasvatusta. Säätiö edistää aloihin liittyvää arvokeskustelua, tukee opettajien ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä esim. perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksilla.

Säätiön tarkoitusta tukevaa toimintaa on muun muassa koulutustilaisuuksien järjestäminen ja opintomatkat, apurahojen ja palkintojen jakaminen. Stipendit jakaa ja saajat valitsee OKKA-säätiön hallitus.

OKKA-säätiö myöntää apurahoja monipuolisesti opetus- ja kasvatusalan hankkeisiin. Apurahoja voi hakea muun muassa koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taiteeseen ja kulttuuriin sekä opintomatkoihin. Apurahoja voi hakea sekä yksityishenkilö, että työryhmä.

OKKA-säätiön apurahoja ja Index Varainhoidon stipendiä voi hakea esimerkiksi opettajan täydennyskoulutukseen, nuorten taloustaitoja parantavien hankkeiden järjestämiseen tai opetusmateriaalien hankintaan.

Ensimmäinen, vuonna 2018, jaettu stipendi myönnettiin Marjo Kauhaselle, jolle stipendi mahdollisti (osarahoituksena) osallistumisen ’Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä’ -erikoistumiskoulutukseen.

Toinen, vuoden 2019, stipendi jaettiin yhteiskuntaopin ja historian opettajalle Timo Holmströmille vapaavalintaisen Lukiolaisten Sijoittajakoulun jatkokehitykseen.

Kolmannen, vuoden 2020, stipendin sai Pekka Malinen, aikomuksenaan toteuttaa myönnetyn stipendin turvin ”Talous tasapainoon!” -verkkokurssi.

Apurahojen ja Index Varainhoidon stipendin hakuaika on 1.-31.3.2021 OKKA-säätiön nettisivujen kautta.