Ilmastoriskit – uhat ja mahdollisuudet

Yrityksiä ohjaa yhä enemmän ympäristötietoisuus ja kasvava ymmärrys kestävien käytäntöjen tarpeellisuudesta. Tässä toimintaympäristössä on kaksi näkökulmaa: ilmastoon liittyvien riskien tunnistaminen ja lieventäminen sekä nousevien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tässä artikkelissa tuomme esille muutamia näkökulmia ilmastoon liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Ilmastoon liittyviä riskejä

Yksi keskeisistä riskeistä on sääntelyriski. Muutokset ilmastoon liittyvissä säädöksissä, kuten hiilidioksidipäästöjen hinnoittelussa tai päästötavoitteissa, voivat vaikuttaa merkittävästi yritysten liiketoimintaan ja toimintaympäristöön. Ne yritykset, jotka eivät riittävästi varaudu sääntelymuutoksiin, saattavat kohdata huomattavia kustannusten nousuja. Säädösten kehityksen aktiivinen seuraaminen on tärkeää tässä tilanteessa.

Toimintaympäristö siirtyy nopeasti kohti kestävää kehitystä ja puhtaita teknologioita, minkä myötä suurella hiilijalanjäljellä varustetuilla toimialoilla on vaara, että vanhentuvaa teknologiaa ja laitteistoa ei ehditä uusia riittävän nopeasti. Tähän liittyy siirtymäriski. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden yritykset voivat olla tulevaisuudessa pulassa, jos ne eivät siirry kohti vihreämpiä vaihtoehtoja. Tässä tilanteessa on joko sopeuduttava tai kärsittävä vanhentuneesta teknologiasta sekä liiketoiminnan romahtamisesta.

Ilmastonmuutos ei ole enää kaukainen tulevaisuuden uhka, vaan se on todellisuutta. Fyysisen riskin muodostavat äärimmäiset sääolosuhteet, kuten hurrikaanit, tulvat tai metsäpalot, voivat aiheuttaa tuhoa toimitusketjuissa, infrastruktuurissa ja päivittäisessä toiminnassa. Yritysten liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi kohdistua merkittäviä haittoja, jos ne eivät ole valmistautuneet tähän tilanteeseen. Ilmastonkestävyyden integroiminen operatiivisiin strategioihin on välttämätöntä erityisesti maissa, joissa esiintyy paljon ääriolosuhteita.

Sosiaalisen median aikakaudella yleisen mielipiteen tuomio on merkittävä ja yritykset, joilla on heikkoja ilmastoon liittyviä käytäntöjä, ovat alttiita maineriskille ja sitä kautta lisääntyvälle kritiikille ja boikoteille. Maineen heikentyminen näkyy asiakkaiden menetyksenä, sijoittajien kaikkoamisena ja jopa oikeudellisina ongelmina. Riskin lieventämiseksi yritysten on omaksuttava avoimet ja läpinäkyvät toimintatavat ja vahvat kestävät käytännöt.

Ilmastoon liittyviä mahdollisuuksia teemakohtaisesti

Siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin on enemmän kuin muotisana. Se on osa laajempaa taloudellista muutosta sekä megatrendi, jolla on valtava potentiaali. Investoinnit aurinko-, tuuli- ja moderniin vesivoimateknologiaan voivat olla erittäin palkitsevia, kun maailma omaksuu puhtaampia energiavaihtoehtoja. Tällä hetkellä aurinko- ja tuulivoimalla tuotettu energia on vielä vähäistä perinteisempiin verrattuna, mutta odotukset näistä ovat korkealla.

Hiilijalanjäljen pienentämisen suhteen energiatehokkuus nousee keskeiseen rooliin. Yritykset, jotka tarjoavat energiatehokkaita teknologioita ja ratkaisuja, olivatpa ne sitten kodinkoneita tai rakennusmateriaaleja, ovat hyvässä asemassa menestymään. Sekä yritykset että kuluttajat etsivät aktiivisesti tapoja vähentää hiilijalanjälkeään, mikä kasvattaa tällaisten ratkaisujen kysyntää.

Hiilijalanjälkeä ei haluta enää pelkästään kompensoida, joten innovaatiot syntyvät usein haasteisiin vastaamalla. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiat ovat siitä erinomainen esimerkki. Hiilidioksidia pyritään poistamaan joko suoraan ilmakehästä tai tehtaiden savukaasuista, jonka jälkeen sitä voidaan käyttää raaka-aineena muissa prosesseissa. Valtio ja teollisuudenalat tehostavat ponnistelujaan ympäristövaikutusten lieventämiseksi, mikä voi johtaa näiden teknologioiden merkittävään kasvuun. Mahdolliset hyödyt ulottuvat ympäristön lisäksi myös taloudelliselle puolelle.

Liikenteen suunta on kääntymässä kestävyyden suuntaan. Sähköajoneuvot, akkuteknologian edistykset ja kestävän liikenteen infrastruktuurin luominen edistävät tätä muutosta. Näillä aloilla toimivat yritykset ovat lähellä merkittävää kasvua maailman siirtyessä kohti vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

Loppupäätelmät

Loppukaneettina voidaan todeta, että ilmastoriskit ja -mahdollisuudet eivät enää ole utopiaa, vaan ne ovat tässä ja nyt ja vaikuttavat sijoitus- ja liiketoimintaympäristöön. Yrityksille on välttämätöntä sopeutua, innovoida ja tehdä yhteistyötä, jotta ne voivat paitsi selviytyä haasteista myös menestyä tässä ilmastotietoisessa ajassa. Tulevaisuuden tie kulkee riskien hallinnan ja nousevien mahdollisuuksien yhdistämisen kautta, kun yhdessä pyrimme kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Varainhoitajana teemme aktiivisesti työtä erilaisten riskien ja skenaarioiden hahmottamiseksi sekä ymmärtääksemme millaisia vaikutuksia eri tekijöillä on asiakassalkkuihimme. Teemme itse, sekä teetämme yhteistyökumppaneillamme asiakasmallisalkkujemme analyysejä säännöllisesti, jotta ymmärrämme mitä altistuksia ja riskejä asiakkaidemme sijoitukset sisältävät. ETF-sijoittajana pystymme myös hyödyntämään edellä kuvattuja laajempia mahdollisuuksia käyttämällä asiakassalkuissamme teemoja, kuten uusiutuvaa energiaa tai tulevaisuuden liikenteeseen sijoittavia rahastoja. Vastuullisuusnäkökulmaa haluavalle asiakkaalle ilmastoriskien pienentäminen huomioidaan kuitenkin aina käyttämällä sijoitussalkussa vähintään ESG-näkökulmia painottavia ETF-rahastoja.

Mikäli ilmastoriskit ja niiden taklaaminen omassa sijoitussalkussasi mietityttävät, asiantuntijamme ja varainhoitajamme konsultoivat mielellään tässä asiassa, jotta voit nukkua yösi rauhassa. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jutellaan lisää!