Huomio sijoittajat!

Tammikuun kolmannesta päivästä alkaen eurooppalaista sijoituspalvelualaa koskeva MiFID II sääntely on ollut voimassa. Sääntelyn keskeisin tarkoitus on parantaa sijoittajan suojaa ja lisätä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Sijoittajan kannalta tärkein ja paras uudistus on se, että sijoituspalveluista ja sijoitustuotteista on annettava etukäteen tarkempi kuluerittely. Yksinkertaisesti sijoittajalle on kerrottava paljonko sijoitus maksaa. Esimerkiksi rahastoa kaupattaessa sijoittajalle on kerrottava tarjotun sijoituspalvelun kulut, rahaston kulut sekä rahaston maksamat kannustimet eli palkkionpalautukset. Nämä kulut on palveluntarjoajan laskettava yhteen, esitettävä sijoittajalle sekä euromääräisesti että prosenttiosuutena sijoituksen arvosta ja lisäksi kuvattava näiden kulujen vaikutus sijoittajan tuotto-odotukseen.

Säännöt ovat päivänselvät. Ja ne koskevat kaikkea tarjottua sijoituspalvelua Euroopan Unionin alueella ja eräissä liitännäismaissa. Onkin hämmentävää, etten sanoisi pöyristyttävää, havaita eräiden suomalaisten palveluntarjoajien toiminta. Sijoittajille ei anneta, eikä ilmeisimmin halutakaan antaa, direktiivin edellyttämiä ja nyt myös Suomen lakiin kirjattuja tietoja sijoittamisen kuluista. Esimerkiksi nimeltä mainitsematon osuustoiminnallinen pankkimöhkäle on päättänyt jättää sääntöjen ja lain noudattamisen sikseen. Ja nimenomaan päättänyt, koska väärinymmärryksestä ei ole kyse. Sijoittajilta vaaditaankin nyt huomattavaa valveutuneisuutta omien etujensa turvaamisessa. Pyytäkää kirjallisesti kaikesta tarjotusta sijoituspalvelusta ja sijoitustuotteista kuluerittely. Myöhemmin näillä papereilla voi olla huomattavaa arvoa todellisia kuluja jälkikäteen ihmeteltäessä.

Erityisen hämmentäväksi eräiden sijoituspalveluntarjoajien piittaamattomuus säännöistä ja määräyksistä nousee viimeaikaisen amerikkalaisia etf-rahastoja koskevan mediamylläkän valossa. Rahoitusalaa valvovan viranomaisen tulkinnan, ei siis itse sääntelyn, johdosta sijoituspalveluntarjoajat ovat osin lopettaneet amerikkalaisten etf-rahastojen tarjoamisen sijoittajille, koska niistä ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä esitteitä. Sääntelyn edellyttämät tiedot siis löytyvät, mutta usein vain englanniksi. Tämän viranomainen tulkitsi ainakin ensihuitaisulla sääntöjen vastaiseksi. Sen sijaan sijoituspalvelu, missä ei noudateta alkeellisimpiakaan sääntelynmukaisia vaatimuksia näyttää saavan jatkua kenenkään siihen puuttumatta. Englanninkielisissä maissa onkin sanonta, jonka mukaan jonkun tulisi ottaa puheeksi myös olohuoneessa seisova norsu.

Lopuksi täytyy vielä todeta, että sääntöjen noudattaminen ei suinkaan kaikille yhtiöille ole ongelma. Olen pannut ilolla merkille, että esimerkiksi suuri pohjoismainen Suomeen pääkonttoriaan siirtävä pankkijätti on onnistunut sääntelynmukaisessa läpinäkyvyyden lisäämisessään suorastaan kiitettävästi. Myöskään suurilla eurooppalaisilla yhtiöillä ei näyttäisi olevan vaikeuksia.

Läpinäkyvämpää sijoituskevättä odotellessa,

Esko Immonen
Toimitusjohtaja
Index Varainhoito